// 2017-09-27

„Pudełko życia”

Informujemy, że w dniach 15.09.2017 r. do 31.10.2017 r. będzie realizowany projekt „Pudełko życia”, skierowany do osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz samotnych. Dystrybucja „Pudełek życia” odbywać się będzie w Miejskim Ośrodku ...
czytaj dalej
// 2017-09-25

Informacja dot. Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Szanowni Pacjenci Informujemy, że od dnia 1 października 2017 roku Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna udzielana jest również w Szpitalu Bukowiec, Kowary ul. Sanatoryjna 15, tel. 723723300 oraz 723724400. ...
czytaj dalej
// 2017-02-22

VII Karkonoski Kongres Naukowo - Szkoleniowy

W dniach 17-18 marca 2017 r. odbędzie się VII Karkonoski Kongres Naukowo - Szkoleniowy. Organizatorami są: - Stowarzyszenie Wspierania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Jeleniej Górze, - II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytet Medy...
czytaj dalej
// 2017-01-31

Przekaż 1% podatku Stowarzyszeniom działającym przy Centrum

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszeń działających przy Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do działalności statutowej Centrum. Dziękujemy za Państwa...
czytaj dalej
// 2017-01-02

Zdezynfekuj ręce!!

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, a także Państwa rodzin Dyrekcja Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej zadbała o to, by przy wejściach / wyjściach z oddziałów szpitalnych, a także na korytarzach znajdowały się dozowniki z płynem dezy...
czytaj dalej

Informacje dla
pacjentów

Filia Zakładu Radioterapii
Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Jeleniej Górze

Kontakt

Rejestracja - Poradnia Onkologiczna: 71 36 89 613
Rejestracja - Zakład Radioterapii: 71 36 89 612
Sekretariat: 71 36 89 625
Gabinet Lekarski: 71 36 89 613

Lokalizacja

Zakład Radioterapii DCO - Filia w Jeleniej Górze
ul. Ogińskiego 6
58-500 Jelenia Góra

Kierownik

dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Z-ca kierownika

Iga Skrzypczyńska

Lekarze (radioterapeuci)

Małgorzata Piotrowska
Jolanta Zimna

Zadania

Filia Zakładu Radioterapii DCO w Jeleniej Górze zajmuje się leczeniem pacjentów za pomocą promieniowania jonizującego z pól zewnętrznych, czyli teleterapii. Leczymy nowotwory prostaty, piersi, mózgu, żołądka, odbytnicy, odbytu, płuca, głowy i szyi, nowotwory ginekologiczne, mięsaki tkanek miękkich, chłoniaki i inne. We współpracy z oddziałami chirurgii i chemioterapii prowadzimy leczenie skojarzone, co znacząco poprawia wyniki terapii.
Lekarze radioterapeuci w początkowym etapie kwalifikują chorych do leczenia w ramach Poradni Onkologicznej lub w ramach konsyliów wielodyscyplinarnych (Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego), a następnie przygotowują pacjentów do terapii, planują radioterapię, a także prowadzą nadzór nad chorym w trakcie napromieniania i po jego zakończeniu. Pacjenci leczeni w filii Zakładu Radioterapii są pacjentami ambulatoryjnymi. W razie potrzeby, w czasie leczenia mogą też przebywać w bezpłatnych hostelach.
Pacjenci leczeni są o w oparciu o najnowsze technologie i zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami terapii. Wszyscy chorzy mają w ramach planowania leczenia wykonywaną tomografię komputerową, na podstawie której są tworzone indywidualne, zgodne z anatomią pacjenta plany leczenia. Stosujemy techniki radioterapii konformalnej, IMRT, a także technikę terapii łukowej (RapidArc). Każdy chory ma w trakcie leczenia wykonywane kontrolne zdjęcia weryfikujące zgodność z planem leczenia, zaś pacjenci z nowotworami prostaty dodatkowo mają wszczepiane znaczniki do gruczołu krokowego w celu poprawy jakości napromieniania.

Wyposażenie

Filia Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Jeleniej Górze wyposażona jest w zintegrowaną linię terapeutyczną, w skład której wchodzą dwa wysokoenergetyczne akceleratory liniowe, tomograf komputerowy z funkcją wirtualnej symulacji oraz system zarządzania i weryfikacji z bezpośrednim podłączeniem do serwerów: obrazowego i bazodanowego znajdujących się ośrodku macierzystym we Wrocławiu.
Pierwszy z akceleratorów – TrueBeam - jest najnowszą konstrukcją firmy VARIAN. Drugi z akceleratorów - Clinac 2100 CD - również firmy VARIAN – jest jednym z najnowocześniejszych aparatów do radioterapii.
Clinac 2100 CD podobnie jak akcelerator TrueBeam, wyposażony został dodatkowo w system obrazowania OBI oraz EPID, dając możliwość planarnej (2D/2D) oraz objętościowej (3D-CBCT) weryfikacji poprawności ułożenia pacjenta oraz realizację radioterapii pod kontrolą obrazowania IGRT. Dodatkowo akcelerator posiada moduł do realizacji techniki intensywnie modulowanej radioterapii IMRT oraz techniki dynamicznej VMAT, co powoduje, iż w zakresie zarówno technik konformalnych 3D oraz technik dynamicznych oba akceleratory są ze sobą kompatybilne.
Zainstalowany w filii Zakładu Radioterapii w Jeleniej Górze tomograf komputerowy jest urządzeniem dedykowanym do radioterapii z opcją wirtualnej symulacji, dzięki czemu łączy w sobie dwa urządzenia: symulator terapeutyczny oraz klasyczny aparat CT. W/w rozwiązanie umożliwia korzystanie z tomografu jako części zintegrowanej linii terapeutycznej oraz klasycznego aparatu diagnostycznego.

Copyright 2011 www.spzoz.jgora.pl. All Rights Reserved.
Projekt: detalstudio.pl Realizacja: lekop.pl