// 2017-09-27

„Pudełko życia”

Informujemy, że w dniach 15.09.2017 r. do 31.10.2017 r. będzie realizowany projekt „Pudełko życia”, skierowany do osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz samotnych. Dystrybucja „Pudełek życia” odbywać się będzie w Miejskim Ośrodku ...
czytaj dalej
// 2017-09-25

Informacja dot. Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Szanowni Pacjenci Informujemy, że od dnia 1 października 2017 roku Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna udzielana jest również w Szpitalu Bukowiec, Kowary ul. Sanatoryjna 15, tel. 723723300 oraz 723724400. ...
czytaj dalej
// 2017-02-22

VII Karkonoski Kongres Naukowo - Szkoleniowy

W dniach 17-18 marca 2017 r. odbędzie się VII Karkonoski Kongres Naukowo - Szkoleniowy. Organizatorami są: - Stowarzyszenie Wspierania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Jeleniej Górze, - II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytet Medy...
czytaj dalej
// 2017-01-31

Przekaż 1% podatku Stowarzyszeniom działającym przy Centrum

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszeń działających przy Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do działalności statutowej Centrum. Dziękujemy za Państwa...
czytaj dalej
// 2017-01-02

Zdezynfekuj ręce!!

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, a także Państwa rodzin Dyrekcja Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej zadbała o to, by przy wejściach / wyjściach z oddziałów szpitalnych, a także na korytarzach znajdowały się dozowniki z płynem dezy...
czytaj dalej

Informacje dla
lekarzy

Konkursy ofert na świadczenia medyczne:

2017-11-22

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Oferta
Pobierz: Umowa

2017-11-14

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: oferta
Pobierz: Umowa
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2017-09-13

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Oferta
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2017-09-13

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Oferta
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2017-08-18

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Oferta
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne

2017-07-06

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Oferta
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2017-06-19

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Oferta
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2017-06-06

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Oferta
Pobierz: Umowa -wzór
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2017-05-22

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Oferta
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne

2017-05-12

Pobierz: ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Oferta
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2017-05-12

Pobierz: ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Oferta
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2017-04-25

Pobierz: ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Oferta
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: rozstrzygnięcie

2017-03-22

Pobierz: ogłoszenie

2017-03-22

Pobierz: ogłoszenie

2016-12-14

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Oferta
Pobierz: rozstrzygnięcie konkursu na świedczenia medyczne

2016-12-13

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Oferta
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2016-12-08

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: oferta
Pobierz: szczegółowe warunki
Pobierz: wzór umowy pielęgniarki
Pobierz: wzór umowy położne
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2016-11-28

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: szczegółowe warunki
Pobierz: wzór umowy
Pobierz: oferta
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2016-11-18

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: wzór umowy
Pobierz: szczegółowe warunki
Pobierz: oferta
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2016-11-17

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: wzór umowy
Pobierz: oferta
Pobierz: szczegółowe warunki
Pobierz: Unieważnienie

2016-11-14

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: szczegółowe warunki
Pobierz: oferta
Pobierz: wzór umowy pielęgniarki
Pobierz: wzór umowy położne
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2016-11-14

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: szczegółowe warunki
Pobierz: wzór umowy
Pobierz: oferta

2016-08-29

Pobierz: ogłoszenie
Pobierz: oferta
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2016-08-12

Pobierz: Oferta
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Ogłoszenie konkursu
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2016-06-15

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Oferta
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Odwołanie konkursu

2016-05-18

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Oferta
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2016-04-14

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Oferta
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy nr 1
Pobierz: Wzór umowy nr 2
Pobierz: Wzór umowy nr 3
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2016-01-12

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: oferta
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy nr 1
Pobierz: Wzór umowy nr 2
Pobierz: Wzór umowy poradnie
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2015-12-11

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Oferta
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2015-12-08

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Oferta
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy nr 1
Pobierz: Wzór umowy poradnie
Pobierz: Wzó umowy nr 2
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2015-10-23

Pobierz: Oferta
Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: wzór umowy
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2015-10-20

Pobierz: szczegółowe warunki udzielania świadczeń zdrowotnych
Pobierz: oferta
Pobierz: ogłoszenie
Pobierz: wzór umowy
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2015-10-14

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Oferta
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2015-09-28

Pobierz: Wzór Umowy
Pobierz: Oferta
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Ogłoszenie o konkursie
Pobierz: rozstrzygnięcie

2015-09-17

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: wzór umowy
Pobierz: oferta
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2015-08-28

Pobierz: Oferta
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Ogłoszenie o konkursie
Pobierz: rozstrzygnięcie

2015-08-28

Pobierz: Ogłoszenie o konkursie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Oferta
Pobierz: Odpowiedzi na pytania
Pobierz: rozstrzygnięcie konkursu

2015-08-27

Pobierz: Ogłoszenie o konkursie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy 1
Pobierz: Wzór umowy 2
Pobierz: Wzór umowy poradnie
Pobierz: Oferta
Pobierz: rozstrzygnięcie

2015-08-26

Pobierz: Ogłoszenie o konkursie
Pobierz: Oferta
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: rozstrzygnięcie

2015-06-10

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Oferta
Pobierz: Wzór umowy 1
Pobierz: Wzór umowy 2
Pobierz: Wzór umowy przychodnie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2015-05-13

Pobierz: Ogłoszenie o konkursie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy 1
Pobierz: Wzór umowy 2
Pobierz: Oferta
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2015-05-07

Pobierz: Konkurs

2015-03-17

Pobierz: Ogłoszenie o Konkursie
Pobierz: Szczegółowe Warunki
Pobierz: Oferta
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2015-03-13

Pobierz: Ogłoszenie o Konkursie
Pobierz: Szczegółowe Warunki
Pobierz: Oferta
Pobierz: Wzór umowy 1
Pobierz: Wzór umowy 2
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2014-12-15

Pobierz: Ogłoszenie o konkursie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Oferta
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2014-12-10

Pobierz: Konkurs
Pobierz: Oferta
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Wzór umowy 2
Pobierz: Wzór umowy dla poradni
Pobierz: Rozstrzygnięcie Konkursu

2014-12-10

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Oferta
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Rozstrzygnięcie Konkursu

2014-11-28

Pobierz: Ogłoszenie o konkursie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Oferta
Pobierz: Rozstrzygnięcie Konkursu

2014-11-12

Pobierz: Oferta
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Ogłoszenie o konkursie
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2014-10-24

Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Oferta
Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2014-09-16

Pobierz: Konkurs
Pobierz: oferta
Pobierz: Warunki
Pobierz: Wzór umowy 1
Pobierz: Wzór umowy 2
Pobierz: Wzór umowy 3 Poradnie
Pobierz: Rozstrzygnięcie Konkursu

2014-06-24

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Oferta
Pobierz: Wzór umowy 1
Pobierz: Wzór umowy 2
Pobierz: Wzór umowy poradnie
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2014-06-16

Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Wzór umowy 2
Pobierz: Oferta
Pobierz: Konkurs ofert
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2014-05-28

Pobierz: Konkurs
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy nr 1
Pobierz: Wzór umowy nr 2
Pobierz: Oferta
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2014-05-26

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Oferta
Pobierz: Wzór umowy nr 1
Pobierz: Wzór umowy nr 2
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2014-05-20

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Oferta
Pobierz: Wzór umowy technik
Pobierz: Wzór umowy psycholog
Pobierz: Rozstrzygnięcie Konkursu

2014-05-08

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy 1
Pobierz: Wzór umowy 2
Pobierz: Oferta
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2014-04-11

Pobierz: ogłoszenie
Pobierz: szczegółowe warunki
Pobierz: oferta
Pobierz: wzór umowy
Pobierz: wzór umowy 2
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2014-04-09

Pobierz: Konkurs ofert
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Oferta
Pobierz: Wzór umowy nr 1
Pobierz: Wzór umowy nr 2
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkurusu

2014-03-24

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Oferta
Pobierz: Wzór umowy 1
Pobierz: Wzór umowy 2
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2014-03-21

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Umowa
Pobierz: Oferta
Pobierz: Tabelka
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2014-03-12

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Oferta
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy 1
Pobierz: Wzór umowy 2
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2014-01-31

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Oferta
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy 1
Pobierz: Wzór umowy 2
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2014-01-03

Pobierz: ogłoszenie
Pobierz: oferta
Pobierz: umowa
Pobierz: szczegółowe warunki
Pobierz: załacznik nr 2
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu
Pobierz: Ogłoszenie - unieważnienie

2013-12-13

Pobierz: Konkurs
Pobierz: Oferta
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy 1
Pobierz: Wzór umowy 2
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne udzielane przez lekarzy o okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2016r.

2013-11-29

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy nr 1
Pobierz: Oferta
Pobierz: Wzór umowy nr 2
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2013-11-14

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy 1
Pobierz: wzór umowy 2
Pobierz: oferta
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2013-10-17

Pobierz: Konkurs
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Oferta
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2013-07-30

Pobierz: 2.Ogłoszenie-lekarze
Pobierz: OFERTA-lekarze-07.2013
Pobierz: Wzór umowy-całość
Pobierz: Szczegol.warunki.udziel.sw.zdr.-lekarze
Pobierz: Informacja o odwołaniu konkursu

2013-04-23

Pobierz: Konkurs ofert
Pobierz: Oferta
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2013-02-22

Pobierz: Konkurs ofert
Pobierz: Szczegółowe warunki
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Oferta
Pobierz: Odpowiedzi na pytania
Pobierz: Odpowiedzi na pytania
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2013-01-16

Pobierz: konkurs ofert
Pobierz: szczegółowe warunki
Pobierz: oferta
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2013-01-16

Pobierz: Konkurs ofert
Pobierz: Umowa
Pobierz: Oferta
Pobierz: Tabela ze stawkami
Pobierz: Komunikat dla Oferentów przystępujących do konkursu
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2013-01-09

Pobierz: konkurs ofert
Pobierz: załacznik nr 1
Pobierz: wzór umowy
Pobierz: Pismo do Oferentów
Pobierz: Tabela ze stawkami
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2012-08-22

Pobierz: Konkurs ofert
Pobierz: Szczegółowe warunki konkursu ofert
Pobierz: Załącznik nr 1
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2012-08-01

Pobierz: Konkurs ofert
Pobierz: Oferta - technik
Pobierz: Szczegółowe warunki konkursu ofert - pielęgniarki
Pobierz: Szczegółowe warunki - technicy
Pobierz: Oferta-pielęgniarki
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2012-06-27

Pobierz: Konkurs ofert
Pobierz: Oferta
Pobierz: Szczegółowe warunki konkursu ofert

2012-05-28

Pobierz: Konkurs ofert
Pobierz: Oferta technicy
Pobierz: Oferta - lekarze
Pobierz: Szczegółowe warunki - technicy
Pobierz: Szczegółowe warunki - lekarze
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2012-05-09

Pobierz: Konkurs ofert
Pobierz: Oferta
Pobierz: Szczególowe warunki konkursu ofert
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2012-03-08

Pobierz: Konkurs ofert
Pobierz: Oferta
Pobierz: Szczegółowe warunki konkursu ofert
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2012-02-21

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Oferta
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2012-02-20

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Umowa
Pobierz: Oferta
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2012-01-24

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki konkursu
Pobierz: Oferta
Pobierz: Rozstrzygnięcie

2012-01-03

Pobierz: Konkurs ofert
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu

2011-12-28

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki konkursu
Pobierz: Załącznik nr 1
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu ofert

2011-11-16

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki konkursu ofert
Pobierz: Rozstrzygniecie konkursu na swiadczenia medyczne udzielane przez lekarzy, psychologów i techników rtg

2011-10-21

Pobierz: Ogłoszenie
Pobierz: Szczegółowe warunki konkursu ofert
Pobierz: Załącznik nr 1
Pobierz: Załącznik nr 2
Pobierz: Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne udzielane przez lekarzy, psychologów i techników rtg

Copyright 2011 www.spzoz.jgora.pl. All Rights Reserved.
Projekt: detalstudio.pl Realizacja: lekop.pl