Administracja

ADMINISTRACJA


Sekretariat

Telefon: 75-753-72-01

Dział Głównego Księgowego

Telefon: 75-753-72-10

Dział Umów, Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Telefon: 75-753-72-86, 75-753-72-41

Dział Sprzedaży, Rozliczeń i Nadzoru Medycznego

Telefon: 75-753-72-14, 75-753-72-83

Dział Zarządzania i Koordynacji Realizacji Projektów

Telefon: 75-753-72-58, 75-753-72-12

Dział Personalny i Wynagrodzeń

Telefon: 75-753-72-30

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Telefon: 75-753-72-53, fax. 75-753-72-52

Dział Logistyki

Telefon: 75-753-72-35, 75-753-72-34

Dział Informatyki

Telefon: 75-753-73-24

Dział Epidemiologii

Telefon: 75-753-76-13

Pełnomocnik ds. Jakości

Telefon: 75-753-76-13

Inspektor Ochrony Danych

E-mail: rodo@jamano.pl

Wypisy

Telefon: 75-753-73-50, 75-753-72-39
E-mail: wypisy@spzoz.jgora.pl

Centralna Rejestracja

Telefon: 75-753-74-89, 75-753-74-90