Administracja

ADMINISTRACJA


Sekretariat

Telefon:  75 753 72 01

Dział Głównego Księgowego

Telefon:  75 753 72 10

Dział Umów, Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Telefon:  75 753 72 8675 753 72 41

Dział Sprzedaży, Rozliczeń i Nadzoru Medycznego

Telefon:  75 753 72 14,  75 753 72 83

Dział Zarządzania i Koordynacji Realizacji Projektów

Telefon:  75 753 72 58,  75 753 72 12

Dział Personalny i Wynagrodzeń

Telefon:  75 753 72 30

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Telefon:  75 753 72 53,  fax. 75 753 72 52

Dział Logistyki

Telefon:  75 753 72 3575 753 72 34

Dział Informatyki

Telefon:  75 753 73 24

Dział Epidemiologii

Telefon:  75 753 76 13

Pełnomocnik ds. Jakości

Telefon:  75 753 72 89

Inspektor Ochrony Danych

E-mail:  rodo@jamano.pl

Wypisy

Telefon:  75 753 73 5075 753 72 39
E-mail:  wypisy@spzoz.jgora.pl

Centralna Rejestracja

Telefon:  75 753 74 8975 753 74 90

Skip to content