„Doposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej na potrzeby utworzenia transgranicznego centrum kompleksowej rehabilitacji pocovidowej”

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej nr 12 „REACT-EU/(EFRR) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19

Czytaj dalej
Skip to content