Przetarg nieograniczony – zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług prawnych z podziałem na dwa zadania: Pakiet nr 1 – Świadczenie usług prawnych w zakresie organizacyjno-prawnym oraz prawa pracy; oraz Pakiet nr 2 – Świadczenie usług prawnych w zakresie realizacji prawa zamówień publicznych oraz szeroko rozumianego prawa medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej przez okres 12 m-cy. Nie podlega ustawie Pzp na podstawie art. 4 pkt. 8 Pzp. Publikacja w dniu 13 grudnia 2019 r.

ZP/PN/46/11/2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH ORAZ WYKONANIE TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH APARATÓW RTG W WCSKJ I W JEDNOSTKACH ZAMIEJSCOWYCH WCSKJ WRAZ Z WYMIANĄ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYMIANY W RAMACH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU W CELU DOPUSZCZENIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO DALSZEGO UŻYTKOWANIA (Nr ogł. DUUE 2019/S 239- 586786)