WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE W RAMACH PRZYGOTOWANIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W PRZEDMIOCIE WYBORU PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGĘ W ZAKRESIE PROCESU DEKONTAMINACJI: MYCIA, DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI, GWARANTUJĄCEGO STERYLNY PRODUKT WRAZ Z UTRZYMANIEM TECHNICZNYM, KONSERWACJĄ ORAZ UZUPEŁNIENIEM I WYMIANĄ NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH UŻYWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ CAŁY OKRES ZAMÓWIENIA, NA BAZIE POMIESZCZEŃ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z ZAKUPEM SPRZĘTU MEDYCZNEGO