ZP/PN/46/11/2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH ORAZ WYKONANIE TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH APARATÓW RTG W WCSKJ I W JEDNOSTKACH ZAMIEJSCOWYCH WCSKJ WRAZ Z WYMIANĄ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYMIANY W RAMACH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU W CELU DOPUSZCZENIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO DALSZEGO UŻYTKOWANIA (Nr ogł. DUUE 2019/S 239- 586786)

„Usługa udzielenia i obsługi pożyczki odnawialnej z limitem do maksymalnej kwoty 25 000 000,00 zł dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze”. Nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych na podstawie Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – art. 4 pkt 3 lit. ja Ustawy. Post. nr ref ZP/PN-NPU/47/11/2019. Publikacja 20.11.2019 roku.

Przetarg nieograniczony – zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia do wczesnej rehabilitacji kończyny górnej i dolnej z biofeedbackiem dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej jednostki zamiejscowej „Wysoka Łąka” w Kowarach w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020. Publikacja ogłoszenia w dn. 12.11.2019 r, nr referencyjny: ZP/PN-NPU/45/11/2019

Przetarg nieograniczony – zapytanie ofertowe na zakup sprzętu medycznego służącego poprawie bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia – dostawa i zakup łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego z wyposażeniem i szafek przyłóżkowych dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej (Publikacja ogłoszenia w dn. 8.11.2019 r), nr referencyjny: ZP/PN-NPU/44/11/2019