ZP/PN/57/11/2022 Dzierżawa zbiorników ciekłego tlenu wraz z dostawą ciekłego tlenu oraz dzierżawa butli gazów medycznych wraz z dostawą gazów medycznych dla potrzeb jednostek WCSKJ w Jeleniej Górze. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA EZAMÓWIENIA: 2023/BZP 00064610/01 z dnia 2023-01-27

Terminy Zamieszczenia : 27-01-2023 14:29:00 Składania : 09-02-2023 11:00:00 Otwarcia : 09-02-2023 11:05:00 Tryb: PL – Tryb Podstawowy (art. 275)

Czytaj dalej

NPU/00882/2022 WYKONANIE NIEZBĘDNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH MAJĄCYCH NA CELU DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ ŁAZIENKI Z TOALETĄ ORAZ DOSTOSOWANIE CENTRALNEJ REJESTRACJI DO WYMAGAŃ STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI W RAMACH PROGRAMU „DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA ZDROWIA”

Terminy Zamieszczenia : 25-01-2023 14:53:00 Składania : 02-02-2023 10:00:00 Otwarcia : 02-02-2023 10:30:00 Tryb: Zapytanie ofertowe Rodzaj: Robota budowlana Wymagania

Czytaj dalej

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH, JEDNORAZOWYCH DO POBORU KRWI + DZIERŻAWA APARATU DO POMIARU ODCZYTU OB. NR REFERENCYJNY: ZP/PN/02/01/2023 PUBLIKACJA OGŁOSZENIA DUUE: NUMER OGŁOSZENIA 2023/S 016-044816 Z DNIA 23.01.2023R.

Terminy Zamieszczenia : 23-01-2023 09:34:00 Składania : 23-02-2023 11:00:00 Otwarcia : 23-02-2023 12:00:00 Tryb: Przetarg nieograniczony Rodzaj: Dostawy Wymagania i

Czytaj dalej

ZP/PN/1/01/2023 Dostawa urządzeń i materiałów do wykonania sieci komputerowej w celu instalacji systemu kolejkowo-przyzywowego w ramach programu „DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA ZDROWIA”. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W EZAMÓWIENIA: NUMER OGŁOSZENIA: 2023/BZP 00033775/01 Z DNIA 2023-01-16.

Terminy Zamieszczenia : 16-01-2023 14:03:00 Składania : 24-01-2023 11:00:00 Otwarcia : 24-01-2023 12:00:00 Tryb: PL – Tryb Podstawowy (art. 275)

Czytaj dalej

NPU/00882/2022 WYKONANIE NIEZBĘDNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH MAJĄCYCH NA CELU DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ ŁAZIENKI Z TOALETĄ ORAZ DOSTOSOWANIE CENTRALNEJ REJESTRACJI DO WYMAGAŃ STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI W RAMACH PROGRAMU „DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA ZDROWIA”

Terminy Zamieszczenia : 13-01-2023 10:19:00 Składania : 23-01-2023 10:00:00 Otwarcia : 23-01-2023 10:30:00 Tryb: Zapytanie ofertowe Rodzaj: Robota budowlana Wymagania

Czytaj dalej

ZP/PN/60/12/2022 Modernizacja instalacji elektrycznych Centralnej Rejestracji oraz wymiana oświetlenia na poziomie 1 w budynku D Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w ramach programu „DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA ZDROWIA”. Ogłoszenie: 2023/BZP 00010534/01 Z DNIA 2023-01-05.

Terminy Zamieszczenia : 05-01-2023 10:04:00 Składania : 20-01-2023 11:00:00 Otwarcia : 20-01-2023 12:00:00 Tryb: PL – Tryb Podstawowy (art. 275)

Czytaj dalej

ZP/PN/60/12/2022 Modernizacja instalacji elektrycznych Centralnej Rejestracji oraz wymiana oświetlenia na poziomie 1 w budynku D Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w ramach programu „DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA ZDROWIA”. Ogłoszenie: 2023/BZP 00010534/01 Z DNIA 2023-01-05.

Terminy Zamieszczenia : 05-01-2023 10:04:00 Składania : 20-01-2023 11:00:00 Otwarcia : 20-01-2023 12:00:00 Tryb: PL – Tryb Podstawowy (art. 275)

Czytaj dalej

ZP/PN/60/12/2022 Modernizacja instalacji elektrycznych Centralnej Rejestracji oraz wymiana oświetlenia na poziomie 1 w budynku D Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w ramach programu „DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA ZDROWIA”. Ogłoszenie: 2023/BZP 00010534/01 Z DNIA 2023-01-05.

Terminy Zamieszczenia : 05-01-2023 10:04:00 Składania : 20-01-2023 11:00:00 Otwarcia : 20-01-2023 12:00:00 Tryb: PL – Tryb Podstawowy (art. 275)

Czytaj dalej

ZP/PN/60/12/2022 Modernizacja instalacji elektrycznych Centralnej Rejestracji oraz wymiana oświetlenia na poziomie 1 w budynku D Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w ramach programu „DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA ZDROWIA”. Ogłoszenie: 2023/BZP 00010534/01 Z DNIA 2023-01-05.

Terminy Zamieszczenia : 05-01-2023 10:04:00 Składania : 20-01-2023 11:00:00 Otwarcia : 20-01-2023 12:00:00 Tryb: PL – Tryb Podstawowy (art. 275)

Czytaj dalej
Skip to content