ZP/PN/14/05/2022 Dzierżawa kompleksowa wyposażenia oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej: Laboratorium Mikrobiologiczne (LM), Laboratorium Analityczne (LA) w zakresie RKZ także OAiIT, SOR, Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej/Prątka (Oddział zamiejscowy Kowary „Wysoka Łąka) oraz w Oddziałach Szpitalnych WCSKJ.Nr ogłoszenia: DUUE 2022/S 108-304520 z dnia 07.06.2022 r.