ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODAMI OSOBOWYMI I BUSAMI NA RZECZ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ. Nr Referencyjny : ZP/PN/47/11/2021. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W EZAMÓWIENIA: NUMER OGŁOSZENIA: 2021/BZP 00286272/01 Z DNIA 2021-11-26

Terminy Zamieszczenia : 26-11-2021 13:42:00 Składania : 03-12-2021 13:30:00 Otwarcia : 03-12-2021 14:00:00 Tryb: PL – Tryb Podstawowy (art. 275)

Czytaj dalej

„Usługa udzielenia i obsługi pożyczki lub kredytu odnawialnego z limitem do maksymalnej kwoty 25 000 000,00 zł dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze”. Postępowanie o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) – art. 11 ust. 1 pkt 8 Ustawy. Post. nr ref.: ZP/PN-NPU/48/11/2021. Publikacja: 19.11.2021 roku.

——————————————————————————————————————– Uwaga! Zmiana terminu składania ofert!! Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6,  58-506 Jelenia Góra

Czytaj dalej

ZP/PN/41/09/2021 Dostawa rękawic lateksowych, nitrylowych, foliowych – niesterylnych oraz rękawic przeznaczonych do cytostatyków, rękawic chirurgicznych zabiegowych, operacyjnych oraz innych dla potrzeb WCSKJ. Publikacja ogłoszenia: DDUE 2021/S 223-586299 z dnia 17.11.2021 r.

Terminy Zamieszczenia : 17-11-2021 12:19:00 Składania : 05-01-2022 11:00:00 Otwarcia : 05-01-2022 12:00:00 Tryb: Przetarg nieograniczony Rodzaj: Dostawy Wymagania i

Czytaj dalej

ZP/PN/41/09/2021 Dostawa rękawic lateksowych, nitrylowych, foliowych – niesterylnych oraz rękawic przeznaczonych do cytostatyków, rękawic chirurgicznych zabiegowych, operacyjnych oraz innych dla potrzeb WCSKJ. Publikacja ogłoszenia: DDUE 2021/S 223-586299 z dnia 17.11.2021 r.

Terminy Zamieszczenia : 17-11-2021 12:19:00 Składania : 05-01-2022 11:00:00 Otwarcia : 05-01-2022 12:00:00 Tryb: Przetarg nieograniczony Rodzaj: Dostawy Wymagania i

Czytaj dalej

ZP/PN/46/10/2021 Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem oraz finansowaniem w systemie ratalnym zestawu do cystoskopii oraz histeroskopii dla Oddziału Urologicznego i Oddziału Położniczo-Ginekologicznego WCSKJ” Ogłoszenie nr 2021/BZP 00268149/01 z dnia 2021-11-15

Terminy Zamieszczenia : 15-11-2021 14:30:00 Składania : 30-11-2021 11:00:00 Otwarcia : 30-11-2021 12:00:00 Tryb: PL – Tryb Podstawowy (art. 275)

Czytaj dalej

ZP/PN/46/10/2021 Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem oraz finansowaniem w systemie ratalnym zestawu do cystoskopii oraz histeroskopii dla Oddziału Urologicznego i Oddziału Położniczo-Ginekologicznego WCSKJ” Ogłoszenie nr 2021/BZP 00268149/01 z dnia 2021-11-15

Terminy Zamieszczenia : 15-11-2021 14:30:00 Składania : 30-11-2021 11:00:00 Otwarcia : 30-11-2021 12:00:00 Tryb: PL – Tryb Podstawowy (art. 275)

Czytaj dalej

ZP/PN/42/09/2021 Dostawa produktów leczniczych różnych, produktów stosowanych w ramach chemioterapii i w programach lekowych oraz płynów do hemodializy dla potrzeb WCSKJ. Nr ogłoszenia DUUE: 2021/S 221-581728 Z DN. 15.11.2021 R.

Terminy Zamieszczenia : 15-11-2021 11:00:00 Składania : 22-12-2021 11:00:00 Otwarcia : 22-12-2021 12:00:00 Tryb: Przetarg nieograniczony Rodzaj: Dostawy Wymagania i

Czytaj dalej

ZP/PN/42/09/2021 Dostawa produktów leczniczych różnych, produktów stosowanych w ramach chemioterapii i w programach lekowych oraz płynów do hemodializy dla potrzeb WCSKJ. Nr ogłoszenia DUUE: 2021/S 221-581728 Z DN. 15.11.2021 R.

Terminy Zamieszczenia : 15-11-2021 11:00:00 Składania : 22-12-2021 11:00:00 Otwarcia : 22-12-2021 12:00:00 Tryb: Przetarg nieograniczony Rodzaj: Dostawy Wymagania i

Czytaj dalej
Skip to content