ZP/PN/26/05/2023 Remont pomieszczeń dla potrzeb rehabilitacji w budynku głównym szpitala „Wysoka Łąka” w Kowarach w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Ogłoszenie: 2023/BZP 00298883 z dnia 10.07.2023 r.

Terminy Zamieszczenia : 10-07-2023 17:30:00 Składania : 27-07-2023 11:00:00 Otwarcia : 27-07-2023 12:00:00 Tryb: PL – Tryb Podstawowy (art. 275)

Czytaj dalej

ZP/PN/25/05/2023 Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej oraz jednostek zamiejscowych. Opublikowane w DUUE pod nr. 2023/S 129-412981 w dniu 07.07.2023 r.

Terminy Zamieszczenia : 07-07-2023 14:50:00 Składania : 25-08-2023 11:00:00 Otwarcia : 25-08-2023 12:00:00 Tryb: Przetarg nieograniczony Rodzaj: Usługa Wymagania i

Czytaj dalej

1/KO/2023 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegających na wykonywaniu opisów badań diagnostyki obrazowej poprzez zdalne opisy badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego

Terminy Zamieszczenia : 07-07-2023 11:44:00 Składania : 14-07-2023 11:00:00 Otwarcia : 14-07-2023 12:00:00 Tryb: Zapytanie ofertowe Rodzaj: Usługa Wymagania i

Czytaj dalej

NPU/00506/2023 1. Wymiana w trybie awaryjnym uszkodzonego i wyeksploatowanego układu automatyki i sterowania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Bloku B. 2. Wykonanie okablowania magistrali komunikacyjnej światłowodowej – pomiędzy korytarzem Bloku C a szafą sterowniczą w maszynowni Bloku B1 i B2. Zaimplementowanie do stacji roboczej BMS grafik ze sterowników układu wentylacji i klimatyzacji oraz testy systemu BMS i wizualizacji z Bloku B1 i B2.

Terminy Zamieszczenia : 06-07-2023 09:57:00 Składania : 14-07-2023 10:00:00 Otwarcia : 14-07-2023 10:05:00 Tryb: Zapytanie ofertowe Rodzaj: Usługa Wymagania i

Czytaj dalej

ZP/PN/27/06/2023 Dostawa różnych artykułów spożywczych dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze oraz jednostek zamiejscowych w Kowarach i Bolkowie. Ogłoszenie: DUUE 2023/S 118-370755 z dnia 21.06.2023 r.

Terminy Zamieszczenia : 21-06-2023 10:51:00 Składania : 24-07-2023 11:00:00 Otwarcia : 24-07-2023 12:00:00 Tryb: Przetarg nieograniczony Rodzaj: Dostawy Wymagania i

Czytaj dalej
Skip to content