ZP/PN/22/05/2021 Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigów osobowo-towarowych (2 szt.) w tym demontaż istniejących dźwigów w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej. NUMER OGŁOSZENIA: 2021/BZP 00069224/01 Z DNIA 2021-05-31

Terminy Zamieszczenia : 31-05-2021 12:37:00 Składania : 14-06-2021 11:00:00 Otwarcia : 14-06-2021 12:00:00 Tryb: PL – Tryb Podstawowy (art. 275)

Czytaj dalej

ZP/PN/21/05/2021 Dostosowanie budynku ZOL w Bolkowie do przepisów p.poż. w oparciu o Projekt Budowlany – Rozbudowy i przebudowy budynku ZOL wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną – Część I i Część II. NUMER OGŁOSZENIA: 2021/BZP 00069127/01 Z DNIA 31.05.2021

Terminy Zamieszczenia : 31-05-2021 12:10:00 Składania : 21-06-2021 12:00:00 Otwarcia : 21-06-2021 13:00:00 Tryb: PL – Tryb Podstawowy (art. 275)

Czytaj dalej

ZP/PN/21/05/2021 Dostosowanie budynku ZOL w Bolkowie do przepisów p.poż. w oparciu o Projekt Budowlany – Rozbudowy i przebudowy budynku ZOL wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną – Część I i Część II. NUMER OGŁOSZENIA: 2021/BZP 00069127/01 Z DNIA 31.05.2021

Terminy Zamieszczenia : 31-05-2021 12:10:00 Składania : 21-06-2021 12:00:00 Otwarcia : 21-06-2021 13:00:00 Tryb: PL – Tryb Podstawowy (art. 275)

Czytaj dalej

ZP/PN/20/05/2021 Utworzenie Pracowni Leku Cytostatycznego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej na podstawie projektu budowlanego – Adaptacja pomieszczeń Pracowni w nowej lokalizacji. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W EZAMÓWIENIA: NUMER OGŁOSZENIA: 2021/BZP 00069041/01 Z DNIA 31.05.2021 R.

Terminy Zamieszczenia : 31-05-2021 11:39:00 Składania : 21-06-2021 11:00:00 Otwarcia : 21-06-2021 12:00:00 Tryb: PL – Tryb Podstawowy (art. 275)

Czytaj dalej

ZP/PN/20/05/2021 Utworzenie Pracowni Leku Cytostatycznego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej na podstawie projektu budowlanego – Adaptacja pomieszczeń Pracowni w nowej lokalizacji. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W EZAMÓWIENIA: NUMER OGŁOSZENIA: 2021/BZP 00069041/01 Z DNIA 31.05.2021 R.

Terminy Zamieszczenia : 31-05-2021 11:39:00 Składania : 21-06-2021 11:00:00 Otwarcia : 21-06-2021 12:00:00 Tryb: PL – Tryb Podstawowy (art. 275)

Czytaj dalej

ZP/PN/03/01/2021 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH SPECJALISTYCZNYCH DLA ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII, PRACOWNI HEMODYNAMIKI ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO NERKOWEJ TERAPII ZASTĘPCZEJ DLA POTRZEB ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ; PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W DUUE: 2021/S 096-250476 Z DN. 19.05.2021 R.

Terminy Zamieszczenia : 19-05-2021 14:11:00 Składania : 22-06-2021 12:00:00 Otwarcia : 22-06-2021 13:00:00 Tryb: Przetarg nieograniczony Rodzaj: Dostawy Wymagania i

Czytaj dalej

ZP/PN/03/01/2021 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH SPECJALISTYCZNYCH DLA ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII, PRACOWNI HEMODYNAMIKI ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO NERKOWEJ TERAPII ZASTĘPCZEJ DLA POTRZEB ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ; PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W DUUE: 2021/S 096-250476 Z DN. 19.05.2021 R.

Terminy Zamieszczenia : 19-05-2021 14:11:00 Składania : 22-06-2021 12:00:00 Otwarcia : 22-06-2021 13:00:00 Tryb: Przetarg nieograniczony Rodzaj: Dostawy Wymagania i

Czytaj dalej

ZP/PN/02/01/2021 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH SPECJALISTYCZNYCH DLA POTRZEB STACJI DIALIZ, ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO ORAZ ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ, PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W DUUE: 2021/S 096-250477 Z DN. 19.05.2021 R.

Terminy Zamieszczenia : 19-05-2021 14:08:00 Składania : 24-06-2021 11:00:00 Otwarcia : 24-06-2021 12:00:00 Tryb: Przetarg nieograniczony Rodzaj: Dostawy Wymagania i

Czytaj dalej
Skip to content