Dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Hemodynamiki wraz z dzierżawą. Nr postępowania ZP/PN/22/05/2019. Publikacja ogłoszenia DUUE: 2019/S 107-260791 z dnia 05.06.2019 r.

Załączniki Treść ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu Treść ogłoszenia: Ogł. o zmianie ogłoszenia z dnia 04.07.2019 r. Treść ogłoszenia: Publikacja Ogłoszenia

Czytaj dalej

Dostawa wyrobów medycznych- implantów dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, Numer postępowania: ZP/PN/19/04/2019. Publikacja ogłoszenia DUUE 2019/S 094-226674 z dnia 16.05.2019 r.

Załączniki Treść ogłoszenia: Ogłoszenie Treść ogłoszenia: zmiana ogłoszenia przekazana w dn. 21.06.19 do DUUE Treść ogłoszenia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony – Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu wraz z dostawą ciekłego tlenu dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze. Ogł. BZP – 535923-N-2019 z dnia 26-04-2019 r. Znak sprawy: ZP/PN/18/04/2019.

Załączniki Treść ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26-04-2019 SIWZ: SIWZ SIWZ: Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia SIWZ:

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony – zapytanie ofertowe na realizację usługi serwisu i wsparcia techn. oprogram. Eskulap mających na celu utrzymanie systemów w zgodzie z aktualnymi przepisami oraz potrzebami Zamawiającego. Nie podlega ustawie PZP na podst. art.4 pkt.8. Publikacja dn. 17- 04 – 2019 roku.

Załączniki Treść ogłoszenia: Ogł. SIWZ – Serwis techn. Eskulap SIWZ: SIWZ – Serwis techn. Eskulap Wyjaśnienia do SIWZ: Pyt-odp.1 +

Czytaj dalej
Skip to content