ZP/PN/13/02/2023 „Dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej” PUBLIKACJA OGŁOSZENIA DUUE: NUMER OGŁOSZENIA 2023/S 058-172946 Z DNIA 22.03.2023R.

Terminy Zamieszczenia : 22-03-2023 14:21:00 Składania : 24-04-2023 11:00:00 Otwarcia : 24-04-2023 12:00:00 Tryb: Przetarg nieograniczony Rodzaj: Dostawy Wymagania i

Czytaj dalej

ZP/PN/18/03/2023 Dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych – dla Oddziału Otorynolaryngologicznego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA DUUE: 2023/S 057-168642 z dnia 21.03.2023 R.

Terminy Zamieszczenia : 21-03-2023 14:58:00 Składania : 21-04-2023 11:00:00 Otwarcia : 21-04-2023 12:00:00 Tryb: Przetarg nieograniczony Rodzaj: Dostawy Wymagania i

Czytaj dalej

ZP/PN/03/01/2023 DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ – SZPITALA „WYSOKA ŁĄKA” W KOWARACH NA POTRZEBY UTWORZENIA TRANSGRANICZNEGO CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI POCOVIDOWEJ” PUBLIKACJA OGŁOSZENIA DUUE: NUMER OGŁOSZENIA 2023/S 055-160883 Z DNIA 17.03.2023 R.

Terminy Zamieszczenia : 17-03-2023 14:30:00 Składania : 28-04-2023 11:00:00 Otwarcia : 28-04-2023 12:00:00 Tryb: Przetarg nieograniczony Rodzaj: Dostawy Wymagania i

Czytaj dalej

ZP/PN/11/02/2023 „Dostawa różnych artykułów spożywczych z podziałem na 15 pakietów dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, Kowarach i Bolkowie”.PUBLIKACJA OGŁOSZENIA DUUE: NUMER OGŁOSZENIA 2023/S 055-160426 Z DNIA 17.03.2023 r.

Terminy Zamieszczenia : 17-03-2023 11:21:00 Składania : 18-04-2023 11:00:00 Otwarcia : 18-04-2023 12:00:00 Tryb: Przetarg nieograniczony Rodzaj: Dostawy Wymagania i

Czytaj dalej

ZP/PN/06/02/2023 Dostęp do nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego SIMPLE.ERP, usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania aplikacyjnego SIMPLE.ERP, dostęp do nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego ESKULAP, usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania aplikacyjnego ESKULAP, dostęp do nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego oraz usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania aplikacyjnego Planowanie pracy. Ogłoszenie: 2023/BZP 00138325 z dnia 16.03.2023 r.

Terminy Zamieszczenia : 16-03-2023 15:07:00 Składania : 06-04-2023 11:00:00 Otwarcia : 06-04-2023 12:00:00 Tryb: PL – Tryb Podstawowy (art. 275)

Czytaj dalej

ZP/PN/16/03/2023 „Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu wraz z dostawą ciekłego tlenu oraz dzierżawa butli gazów medycznych wraz z dostawą gazów medycznych dla potrzeb jednostek Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze z podziałem na 2 zadania na okres 24 miesięcy” PUBLIKACJA OGŁOSZENIA EZAMÓWIENIA: NUMER OGŁOSZENIA BZP: 2023/BZP 00136821/01 Z DNIA 15.03.2023r.

Terminy Zamieszczenia : 15-03-2023 13:11:00 Składania : 24-03-2023 11:00:00 Otwarcia : 24-03-2023 12:00:00 Tryb: PL – Tryb Podstawowy (art. 275)

Czytaj dalej

ZP/PN/14/02/2023 Dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych – dla Pracowni Hemodynamiki, Pracowni Elektrofizjologii, Pracowni Badań i Zabiegów Naczyniowych Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. Ogłoszenie DUUE 2023/S 053-156467 z dnia 15.03.2023 r.

Terminy Zamieszczenia : 15-03-2023 11:20:00 Składania : 20-04-2023 11:00:00 Otwarcia : 20-04-2023 12:00:00 Tryb: Przetarg nieograniczony Rodzaj: Dostawy Wymagania i

Czytaj dalej
Skip to content