ZP/PN/46/11/2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH ORAZ WYKONANIE TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH APARATÓW RTG W WCSKJ I W JEDNOSTKACH ZAMIEJSCOWYCH WCSKJ WRAZ Z WYMIANĄ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYMIANY W RAMACH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU W CELU DOPUSZCZENIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO DALSZEGO UŻYTKOWANIA (Nr ogł. DUUE 2019/S 239- 586786)