„Usługa udzielenia i obsługi pożyczki lub kredytu odnawialnego z limitem do maksymalnej kwoty 25 000 000,00 zł dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze”. Postępowanie o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) – art. 11 ust. 1 pkt 8 Ustawy. Post. nr ref.: ZP/PN-NPU/48/11/2021. Publikacja: 19.11.2021 roku.