Certyfikat akredytacyjny

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej posiada Certyfikat Akredytacyjny świadczący o spełnieniu standardów
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
Akredytacja jest postrzegana jako jeden z elementów wyróżniający szpital na rynku usług medycznych.
Podstawową ideą akredytacji jest dobrowolne poddanie się placówki zewnętrznej ocenie w oparciu o ustalone i jawne kryteria.
Oceny tej dokonuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Obecny Certyfikat obejmuje lata 2018-2021 r.