DIETA MAMY

Drogie Pacjentki,
w trosce o Wasze zdrowie oraz prawidłowy rozwój dziecka, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej przystąpiło do pilotażowego programu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

Celem  pilotażu jest wdrożenie w Oddziale położniczo-ginekologicznym modelu żywienia kobiet w ciąży i okresie poporodowym, a także propagowanie zasad zdrowego odżywiania po zakończeniu hospitalizacji, zwłaszcza w okresie karmienia piersią.  Działania mają na celu podniesienie jakości żywienia pacjentek, zwiększenie satysfakcji z hospitalizacji, zwiększenie wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia, a także wyrobienie dobrych nawyków w zakresie żywienia. Naszym zadaniem jest zapewnienie kobietom w ciąży i w okresie poporodowym posiłków przygotowywanych specjalnie dla nich, z wyłączeniem sytuacji, w których z przyczyn zdrowotnych lekarz zalecił inną dietę (np. cukrzycową) – do programu włączane są tylko pacjentki korzystające z diety podstawowej. Program obejmuje wprowadzenie pięciu posiłków na dobę. Trzy podstawowe, a do tego drugie śniadanie i podwieczorek. Posiłki mają zagwarantowaną właściwą strukturę, jeśli chodzi o składniki i wartość energetyczną, tak aby uzupełnić wydatek energetyczny, który jest zwiększony dla matek w drugimi i trzecim trymestrze ciąży, czy też dla kobiet już karmiących.

Podczas pobytu w oddziale pacjentki mogą korzystać z porad dietetyka w każdy czwartek i piątek w godzinach 10.00 – 13.00.

Ponadto w okresie minimum 2 miesięcy po porodzie pacjentki w ramach Programu mają możliwość konsultacji z dietetykiem drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: gabinet@karolinasemeriak-siecla.pl

Pacjentki biorące udział w pilotażu mogą zgłaszać uwagi dotyczące posiłków, zarówno pozytywne jak i negatywne, bezpośrednio dietetykowi.

Warunkiem skorzystania z programu jest wypełnienie podczas hospitalizacji formularza oświadczenia, w którym pacjentka wyraża zgodę na udział w pilotażu.

Pacjentka nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją programu.

Wszelkie informacje w zakresie prawidłowego odżywiania kobiet w ciąży i kobiet karmiących znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl

W ramach funkcjonowania Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) pacjentki mogą uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line pod adresem: www.poradnia.ncez.pl

Dieta mamy – dzień 1
Dieta mamy – dzień 2
Dieta mamy – dzień 3
Dieta mamy – dzień 4
Dieta mamy – dzień 5
Dieta mamy – dzień 6
Dieta mamy – dzień 7
Dieta mamy – dzień 8
Dieta mamy – dzień 9
Dieta mamy – dzień 10
Dieta mamy – dzień 11
Dieta mamy – dzień 12
Dieta mamy – dzień 13
Dieta mamy – dzień 14