Dodatkowe informacje dla pacjentów

Dodatkowe informacje dla pacjentów:

 

Informacja dla Pacjenta / Opiekunów Pacjenta przygotowującego się do zabiegu operacyjnego (plik pdf, 379 KB)

 


Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

 

Informacja o wpływie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego, wykonywanej przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej na zdrowie ludzi i środowisko w 2021 roku

 

 

Prawa pacjenta

Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1127):

 1. Pacjenci małoletni lub posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo
  do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
 2. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, w podmiocie leczniczym, nad pacjentami małoletnimi lub posiadającymi
  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności rozumie się prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela
  ustawowego albo opiekuna faktycznego.
 3. Ustawa zwalnia z odpłatności za realizację prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, w podmiocie leczniczym,
  nad pacjentami małoletnimi albo posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą
  w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
 

 

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Pobierz: Ustawa z dnia 06.11.2008r.

 

 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej zapewnia pacjentom możliwość realizacji potrzeb religijnych i dostęp do opieki duszpasterskiej, zgodnie z przekonaniami religijnymi hospitalizowanych pacjentów

 

 

Nocna i świąteczna opieka medyczna

Drogi Pacjencie!!
Jeśli w nocy, w soboty, niedziele oraz święta czujesz się źle i potrzebujesz pomocy, a nie jest to stan nagły zagrażający zdrowiu lub życiu to zgłoś się do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, pokój 220/218 I piętro (wejście główne prowadzące do przychodni szpitalnych), lub zadzwoń pod numer  75 753 73 35,  785 662 502  lub  785 567 502. 
Ze świadczeń nocnej i świątecznej pomocy możesz również korzystać, gdy:
1. Nasilają się dolegliwości związane z chorobą przewlekłą.
2. Nasilają się bóle głowy, brzucha, kręgosłupa mimo zastosowania leków przeciwbólowych.
3. Masz infekcję dróg oddechowych przebiegających z wysoką gorączką powyżej 39 stopni .

 

Pliki do pobrania:

 

Informacja dla pacjenta z zakażeniem /kolonizacją szczepem CPE (plik pdf, 243KB)

 

 

Zakażenie Clostridioides difficile – informacja dla pacjentów i ich rodzin  (plik pdf, 377KB)

 

Instrukcja dla pacjenta nosiciela MRSA – postępowanie w domu  (plik pdf, 292KB)

 

Lista rzeczy potrzebnych do porodu  (plik pdf, 105KB)

 

Informacja na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych  (plik pdf, 44KB)

 

 

Skip to content