Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Projekt „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” będzie realizowany na zasadach partnerstwa. W tym celu została zawarta w dniu 18.10.2012 r. umowa konsorcjum, która zawiera prawa i obowiązki wszystkich stron umowy.

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej uczestniczy w projekcie jako jeden z dziewięciu partnerów. Liderem i beneficjentem projektu jest Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Całkowita wartość projektu: 22 079 878,58 PLN Udział finansowy naszego szpitala w projekcie wynosi 1 730 270 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 470 729 zł. W ramach projektu zostanie zakupiony: sprzęt komputerowy, sprzęt i oprogramowanie serwerowe oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe.

Celem projektu jest:

  1. Obniżenie kosztów funkcjonowania podmiotów leczniczych
  2. Poprawa dostępności do danych medycznych
  3. Zwiększenie skuteczności leczenia poprzez bieżący, ciągły dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów
  4. Zwiększenie bezpieczeństwa informacji
  5. Poprawa jakości obsługi pacjenta

Planowany okres realizacji Projektu:
Data rozpoczęcia realizacji projektu 13.08.2012r.
Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu 15.06.2014 r.
Data zakończenia finansowego realizacji projektu 30.06.2014r.