Dostawa komputerów wraz z systemem

Terminy

Zamieszczenie : 03-12-2019 09:32:19 Składanie: 11-12-2019 10:00:00 Otwarcie : 11-12-2019 10:05:00 Tryb: Zapytanie ofertowe Rodzaj: Dostawy

Wymagania i specyfikacja

W imieniu WCSKJ. zapraszamy do składania ofert wszystkich solidnych dostawców.Informujemy, że jest to zamówienie jednorazowe. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi Oferentami. Niniejszy dokument stanowi jedynie zapytanie ofertowe a Kontrahent jest świadomy, iż złożenie oferty nie tworzy po stronie WCSKJ żadnych obowiązków. Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej
treść oraz załączniki może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione.Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

1) Zapytania wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania

2) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.

3) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

4) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

5) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą – WCSKJ zwraca towar na koszt dostawcy.

Załączniki do postępowania

Postępowanie nie posiada załączników

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
1 Komputer Dell 9020 Dell 9020 SFF i5-4570 8GB 240SSD DVD Win10 Pro PL 14 szt.