Dotacja na zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej

tablica informacyjna o dotacji

W ramach dotacji w roku 2021 został zakupiony dla Zakładu fizjoterapii poniżej wymieniony sprzęt:

Zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych 1
Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn 1
Zrobotyzowany system do przygotowania do nauki chodu 1
Bieżnia do nauki chodu 1
Urządzenie do terapii 2
Urządzenie diagnostyczno – terapeutyczne do rehabilitacji
kończyny górnej i ręki
1
System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią 1
Skip to content