Fundusz COVID-19 RFIL Dostosowanie budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Bolkowie do przepisów ppoż

WCSKJ realizuje zadanie przy wsparciu finansowym ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie prac dostosowujących budynek do przepisów ppoż. obejmujących podział budynku drzwiami dymoszczelnymi na strefy dymowe, wyposażenie budynku na system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz przystosowanie drogi ewakuacyjnej.

Wykonanie zadania oraz wykorzystanie dotacji nastąpi do końca 2022 r.