Fundusz COVID-19 RFIL Utworzenie Pracowni Leku Cytostatycznego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej

WCSKJ realizuje zadanie przy wsparciu finansowym ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie robót budowlanych oraz zakupu sprzętu i wyposażenia.

Wykonanie zadania oraz wykorzystanie dotacji nastąpi do końca 2022 r.