INFORMACJA DLA PACJENTÓW POZ – TELEPORADA

Zasady udzielania teleporad.
 1. Pacjent dzwoniąc na  numer telefonu: 75 753 73 35 może ustalić termin wizyty, teleporady lub zgłosić potrzebę przedłużenia leków stosowanych przewlekle.
 2. W godzinach od 10:00 do 16:00 lekarze kontaktuje się z umówionymi pacjentami na podany podczas rejestracji numer telefonu.
 3. Lekarz kontaktując się telefonicznie z pacjentem, w warunkach gwarantujących poufność, podejmując co najmniej trzy próby połączenia się z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut.
 4. W trakcie teleporady  lekarz:
  – potwierdza tożsamość pacjenta,
  – przeprowadza badanie podmiotowe z pacjentem,
  – zleca leczenie,
  – wystawia e–recepty,
  – wystawia e-skierowania,
  – informuje pacjenta o możliwości założenia Internatowego Konta Pacjenta,
  – dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia w formie teleporady.
 5. W oparciu o badanie podmiotowe i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta, lekarz określa czy teleporada była wystarczająca dla problemu zdrowotnego pacjenta, czy należy ustalić wizytę w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.
 6. Możliwość skorzystania ze  świadczenia opieki w bezpośrednim kontakcie lekarz – pacjent, które ze względu na stan zdrowia pacjenta nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady,  ustalane jest w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ w WCSKJ)