Nowoczesne zarządzanie energią w WCSKJ – Etap III: Przebudowa kotłowni gazowej z zastosowaniem OZE w Szpitalu „Wysoka Łąka” w Kowarach. Nr ref. ZP/PN/36/09/2019. Publ.: Ogł. nr BZP 602996-N-2019 z dn. 2019-09-27 r. – post. powt.

Załączniki

Ogł. o zam. z 27.09.2019 – Przeb. kotłowni w Kowarach

Zał. nr 7_PB_E_Opis – str. nr 1

Zał. nr 7_PB_E_Opis – str. nr 2

Zał. nr 7_PB_E_Opis – str. nr 3

Zał. nr 7_PB_E_Opis – str. nr 4

Zał. nr 7_PB_E_Rys nr 1 – Proj. zagosp.

Zał. nr 7_PB_E_Rys nr 1 – Rzut kotł. Plan inst. elektr.

Zał. nr 7_PB_E_Rys. nr 2 Rzut kotł. Plan inst. elektr.

Zał. nr 7_PB_E_Rys. nr 3 – Schem. zasil. kotł.

Zał. nr 7_PB_E_Rys. nr 4 – Schemat tablicy TK

Zał. nr 7_PB_E_Rys. nr 5 – Schem. tabl. IR

Zał. nr 7_PB_E_Rys. nr 6 – Rzut II kond. piwnicy

Zał. nr 7_PB_E_Rys. nr 7 – Rzut I kond. piwnicy

Zał. nr 7_PB_E_Str. tytuł.

Zał. nr 7_PB_K_Opis str. 1

Zał. nr 7_PB_K_Opis str. 2

Zał. nr 7_PB_K_Opis str. 3

Zał. nr 7_PB_K_Opis str. 4

Zał. nr 7_PB_K_Opis str. 5

Zał. nr 7_PB_K_Opis str. 6

Zał. nr 7_PB_K_Opis str. 7

Zał. nr 7_PB_K_Opis str. 8

Zał. nr 7_PB_K_Opis str. 9

Zał. nr 7_PB_K_Opis str. 10

Zał. nr 7_PB_K_Rys. nr 1 – Płyta fund. pod pomp. ciepła – zbroj.

Zał. nr 7_PB_K_Rys. nr 2 – Sczeg. wyk. ogr. płyt. fund.

Zał. nr 7_PB_K_Str. tytuł.

Zał. nr 7_PB_Rys. nr 1 – proj. zag. ter.

Zał. nr 7_PB_Rys. nr 2 – schem. technol.

Zał. nr 7_PB_Rys. nr 3 – rzut kotłowni

Zał. nr 7_PB_Rys. nr 4 – rzut I kondyg.

Zał. nr 7_PB_Rys. nr 5 rzut II kondyg.

Zał. nr 7_PB_Rys. nr 5 – rzut II kondyg.

Zał. nr 7_PB_Rys. nr 6 – rozm. mod abs gaz powiet pomp ciepł

Zał. nr 7_PB_Rys. nr 7 – profil rurociągów glikolu

Zał. nr 7_PB_Rys. nr 8 – profil rurociągów gazowych

Zał. nr 7_PB_Rys. nr 9 – profil rurociągów kondensatu

Zał. nr 7_PB_Rys. nr 10 – zakresy pracy poszcz urządz grzew

Zał. nr 7_PB_Strona tytułowa

Zał. nr 7_PB_Opis

Zał. nr 8_Proj. robót geolog.

Zał. nr 8_zał. 1 mapa top. zazn.

Zał. nr 8_zał. nr 2 Mapa geolog.

Zał. nr 8_zał. 2 Mapa geologiczna

Zał. nr 8_zał. 3 przekrój Kowary

Zał. nr 8_zał. 4 Mapa hydrogeologiczna

Zał. nr 8_zał. 5 Mapka odwierty

Zał. nr 8_zał. 6 Mapa geośrodowiskowa

Zał. nr 8_zał. 7 PGTO

Zał. nr 9_STWiOR Kotł.

Zał. nr 10_Przedmiar robót zamienny

Zał. nr 11_1_Pozw. na bud. Kotł. 2018

Zał. nr 11_2_Pozw. na bud Kotł. 2016

Zał. nr 13_Schematy elektryczne

SIWZ z 27.09.2019 – Przeb. kotłowi w Kowarach

Zał. nr 12_Projekt wykonawczy

Inf. z wizji z 02.10.2019 – Przeb. kotłowni w Kowarach

Pyt-odp.1 – Przeb. kotłowni w Kowarach

Inf. z otw. ofert- Przeb. kotłowni w Kowarach

Skip to content