Nowoczesne zarządzanie energią w WCSKJ Etap III: Przebudowa kotłowni gazowej z zastosowaniem OZE w Szpitalu „Wysoka Łąka” w Kowarach

„Nowoczesne zarządzanie energią w WCSKJ Etap III: Przebudowa kotłowni gazowej z zastosowaniem OZE w Szpitalu „Wysoka Łąka” w Kowarach”

Współfinansowanie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przewidywana wartość projektu projektu: 1.648.957,00 zł

Wartość dofinansowania z NFOŚiGW: 1.527.268,00 zł

Zakres projektu:

Inwestycja polega na wymianie źródła ciepła dla przygotowania c.w.o. i wymianie nowego systemu wytwarzania ciepła, zakresem obejmuje:

  • zasilanie energią elektryczną zestawu gazowych pomp ciepła (gpc) usytuowanego na zewnątrz budynku,
  • zasilanie energią elektryczną kotłów gazowych, kondensacyjnych usytuowanych w pomieszczeniu kotłowni,
  • zasilanie energią elektryczną absorpcyjnych pomp ciepła,
  • wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni,
  • wykonanie wyłącznika p.pożarowego dla kotłowni.

Po przebudowie przewiduje się pracę kotłowni z priorytetem c.w.u. Po przebudowie energia cieplna na cele c.o. produkowana będzie przez 5 połączonych równolegle gazowych absorpcyjnych powietrznych pomp ciepła oraz 4 połączone równolegle gazowe absorpcyjne gruntowe pompy ciepła.