Poprawa jakości i dostępności do opieki zdrowotnej poprzez zakup sprzętu medycznego, wykorzystywanego do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii, na rzecz Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

www.dreamsart.pl

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 – 2020

Poprawa jakości i dostępności do opieki zdrowotnej poprzez zakup sprzętu medycznego, wykorzystywanego do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii, na rzecz Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

Beneficjent:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
58 – 506 Jelenia Góra  ul. Ogińskiego 6

Całkowita wartość projektu :2 159 687,65 PLN

Wkład Unii Europejskiej:        1 835 326,50 PLN

 Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości udzielanych świadczeń w zakresie onkologii na terenie Dolnego Śląska poprzez wyposażenie Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w nowoczesny sprzęt do wszechstronnej diagnostyki onkologicznej.

Zakres rzeczowy projektu – zakup sprzętu medycznego:

  • mammograf cyfrowy
  • mikrotom
  • mikroskop biologiczny
  • wirówka cytologiczna
  • kriostat
  • wytrząsarka laboratoryjna
  • wideokolonoskop
  • wideogastroskop
  • myjnia endoskopowa
  • zestaw do badań endoskopowych

Okres realizacji projektu: listopad 2016 – lipiec 2018