Nowoczesne zarządzanie energią w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej – termomodernizacja budynku głównego Szpitala w Jeleniej Górze

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 – 2020

Nowoczesne zarządzanie energią w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej – termomodernizacja budynku głównego Szpitala w Jeleniej Górze

Beneficjent:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
58 – 506 Jelenia Góra  ul. Ogińskiego 6

Całkowita wartość projektu: 8 140 080,00 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 6 738 094,89 PLN

 Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości opieki zdrowotnej, jakości pracy personelu oraz wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu poprzez podjęcie działań termomodernizacyjnych budynku w Jeleniej Górze, co wpłynie na zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej oraz emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery przez ten obiekt. 

 Założenia projektu:

Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez:

  • zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną;
  • zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej;
  • spadek emisji gazów cieplarnianych.

 Na zakres robót budowlanych obejmujących przedmiotową inwestycję wchodzą:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych;
  • ocieplenie stropodachu;
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
  • montaż rekuperatorów.

Okres realizacji projektu: czerwiec 2016 – listopad 2018