Blok Operacyjny

Telefony

  • Pielęgniarka oddziałowa: 75 753 7168
  • Pokój lekarski: 75 753 7152
  • Pokój pielęgniarek: 75 753 7150/51

Lokalizacja

parter

Ordynator

lek med. Jacek Barancewicz specjalista anestezjolog

Pielęgniarka oddziałowa

lic. Ewa Grabowska, specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania

Misja

Gwarantowanie wysokiej jakości świadczonych usług w ciągłej trosce o :  
• życie
• zdrowie
• godność każdego człowieka powierzonego naszej opiece, poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu i stosowanie w praktyce pielęgniarskiej nowoczesnych, opartych na standardach, metod pracy.

Blok operacyjny SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze składa się z sześciu klimatyzowanych sal operacyjnych, wykonanych w technologii stali nierdzewnej, spełniającej najwyższe międzynarodowe wymagania higieniczne i techniczne. Zamontowany został system nawiewów laminarnych, służących do utrzymania sterylnej czystości powietrza.
Na wyposażeniu bloku operacyjnego znajdują się m.in. mobilne stoły operacyjne, panele chirurgiczne i anestezjologiczne, aparatura do laparoskopii, artroskopii, aparat RTG z ramieniem C, ultradźwiękowy liga-sure, diatermie, mikroskop okulistyczny i laryngologiczny, aparat do FACO – emulsyfikacji zaćmy, laser do zabiegów okulistycznych, tor wizyjny do endoskopowych zabiegów laryngologicznych, wyposażony m.in. w monitorowany system kontroli nerwów twarzowych oraz aparat endoskopowy LITOTRYPS do kruszenia kamieni w układzie moczowym. W roku 2011 w salach operacyjnych zostały wymienione aparaty do znieczuleń ogólnych na nowe.

Sale operacyjne merytorycznie są podzielone na : okulistyczną , laryngologiczną , urologiczną, ginekologiczną, chirurgiczno- onkolologiczną, chirurgiczno – naczyniową ortopedyczną.
Tak bogate wyposażenie sal operacyjnych pozwala na wykonanie pełnego zakresu operacji, w tym laparoskopowych i endoskopowych.
W bloku operacyjnym dodatkowo znajdują się; sześcio- łóżkowa sala wybudzeń, obsługiwana przez wykwalifikowane pielęgniarki anestezjologiczne, Śluza dla pacjentów, w której każdy pacjent jest przyjmowany indywidualnie z oddziału zabiegowego, przez pracownika medycznego.

Śluzy damskie i męskie dla personelu bloku operacyjnego – wyposażone są w „Monitorowany System Wydawania Ubrań Operacyjnych”, co pozwala każdemu pracownikowi na pobieranie jednorazowego ubrania operacyjnego zgodnie z jego rozmiarem. Jestesmy prekursorami owego systemu w Polsce.

Każdego roku w październiku odbywają się w Sali Konferencyjnej SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego konferencje na temat Pielęgniarstwa operacyjnego i anestezjologicznego w Polsce oraz funkcjonowanie i zarządzanie Blokiem Operacyjnym, organizowane przez kierownika bloku operacyjnego, pielęgniarkę oddziałową i dużym wkładem pielęgniarek operacyjnych.
Do zadań Bloku Operacyjnego należy wykonywanie zabiegów operacyjnych u pacjentów Szpitala.

Blok Operacyjny jest utrzymany w stanie stałego pogotowia operacyjnego i tak zorganizowany przez kierownictwo bloku , aby w razie nagłej potrzeby personel, instrumentarium, bielizna i sprzęt były przygotowane o każdej porze do bezzwłocznego wykonania zabiegu operacyjnego.
Cały personel pracujący jest podporządkowany w sprawach ogólnego postępowania Kierownikowi i Pielęgniarce Oddziałowej Bloku Operacyjnego, a w czasie trwania zabiegu operacyjnego w sprawach dotyczących technicznego przeprowadzenia zabiegu oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia operowanego pacjenta – lekarzowi operującemu z danego oddziału i lekarzowi anestezjologowi.