Oddział Chorób Wewnętrznych

Telefony

  • Gabinet Ordynatora: 75 753 75 51
  • Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej: 75 753 74 82
  • Sekretariat Oddziału: 75 753 75 52

Lokalizacja

IV

Ordynator

lek. med. Piotr Walicki – p.o. Ordynatora, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej

Pielęgniarka oddziałowa

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej, mgr Mirosława Kieżun – Pryszcz

Głównym celem działalności Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym i Gastroenterologicznym jest:
– zapewnienie specjalistycznej diagnostyki, leczenia oraz opieki, z szeroko pojętego zakresu schorzeń internistycznych,
– zachowanie maksymalnej sprawności i samodzielności osób w wieku geriatrycznym- od 60 r życia,
– zapewnienie diagnostyki, leczenia i opieki – nad pacjentem ze schorzeniami układu pokarmowego, gruczołów trawiennych.
Opiekę nad pacjentami w oddziale pełni wielodyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci. Opieka nad pacjentem jest wszechstronna i prowadzona w profesjonalny sposób, w oparciu o standardy i procedury.

Pobyt w oddziale zapewnia:
1.Diagnostykę, leczenie i częściową rehabilitację chorób wieku podeszłego,
2.Łagodzenie objawów somatycznych,
3.Profilaktykę przedwczesnego starzenia i schorzeń wieku podeszłego,
4.Pomoc i edukację chorego, rodziny i opiekunów,
5.Wsparcie psychiczne,
6.Oddział współpracuje z wszystkimi dostępnymi pracowniami diagnostycznymi w Centrum w Jeleniej Górze.


Przyjęcia na oddział:
1. Na podstawie skierowania do oddziału, wraz z dowodem osobistym, Ordynator Oddziału planuje terminy hospitalizacji, IV piętro w gabinecie nr 471 od godziny 10 w podanych niżej dniach: wtorek, środa, piątek.
2. Planowe przyjęcia pacjentów (z ustalonym wcześniej terminem) odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 10:00.
3. Informacje o stanie zdrowia pacjenta są udzielane jedynie osobom wskazanym przez pacjenta, po godzinie 12:00 przez lekarza prowadzącego. Informacji telefonicznych nie udziela się.