Oddział Kardiologiczny

Telefony

  • Ordynator – 075 75-376-34
  • Sekretariat – 075 75 376 24
  • Dyżurka lekarska – 075 75 376 42, 075 75 376 81

Lokalizacja

I piętro

Ordynator

Dr n. med. Leszek Bystryk, specjalista chorób wewnętrznych – kardiolog

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Małgorzata Krzemińska

Głównym zadaniem zespołu lekarsko-pielęgniarskiego pracującego w Oddziale jest udzielanie pomocy osobom z nagłymi schorzeniami układu krążenia, takimi jak : zawał serca, obrzęk płuc, zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca. Stały dyżur daje możliwość wykonania inwazyjnych zabiegów kardiologicznych: stymulacji endokawitarnej, kardiowersji elektrycznej, koronarografii i angioplastyki wieńcowej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W trybie planowym przyjmowane są osoby kierowane zarówno przez lekarzy rodzinnych, jak i pracujących w poradniach kardiologów. Pobyt w Oddziale ma na celu kwalifikację do dalszego leczenia kardiochirurgicznego choroby wieńcowej i wad serca, a także leczenie przypadków skomplikowanych, wymagających przeprowadzenia specjalistycznych badań np. echokardiografii przezprzełykowej, monitorowania telemetrycznego itp. W Oddziale Kardiologicznym wykonujemy wszystkie badania diagnostyczne i leczymy schorzenia układu krążenia według obowiązujących standardów europejskich. Ustalania planowych terminów przyjęć na Oddział Kardiologiczny odbywają się w oddziale – gabinet pielęgniarki oddziałowej , od poniedziałku do czwartku o godzinie 12.00.