Oddział Neurochirurgiczny

Telefony

  • Ordynator: 75 753 76 82
  • Gabinet lekarski: 75 753 76 64, 65
  • Dyżurka Pielęgniarska: 75 753 71 21

Lokalizacja

I

Ordynator

lek. med. Wojciech Moroń

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Dorota Fiedorowicz