Oddział Neurologiczny

Telefony

Sekretariat: 75 753 75 22
Gabinet Ordynatora: 75 753 75 71
Gabinet Oddziałowej: 75 753 75 74
Gabinet lekarski: 75 753 75 73

Lokalizacja

V

Ordynator

lek. med. Małgorzata Szkudlarek – specjalista neurolog

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Patrycja Zapora

Średnio hospitalizuje około 68 osób miesięcznie. 
Posiada pracownię EEG wyposażoną w aparat nowej generacji do badań elektroencefalograficznych korzystający z komputerowego programu Pegasus.
Osoby wykonujące i interpretujące badania są szkolone w Zakładzie Elektrofizjologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W strukturze oddziału istnieje sala fizykoterapii i kinezyterapii. Zatrudnione trzy rehabilitantki wykonują podstawowe zabiegi fizykoterapeutyczne oraz prowadzą rehabilitację ruchową pacjentów od pierwszych dni hospitalizacji. 
U pacjentów z zaburzeniami mowy prowadzona jest indywidualna terapia logopedyczna przez mgr logopedii. 
Zadaniem oddziału jest przede wszystkim diagnostyka i leczenie stanów nagłych (udary mózgu, stan padaczkowy, ostre zaburzenie krążenia mózgowego, guzy mózgu, choroby zapalne układu nerwowego, ostre zespoły bólowe kręgosłupowo-korzeniowe) w oparciu o:
-dostępność do badań diagnostycznych,
– zespół lekarzy specjalistów,
– współpracę z ośrodkami klinicznymi neurochirurgicznymi i neurologicznymi.
Przyjmowani są również pacjenci ze schorzeniami przewlekłymi w trybie planowym celem modyfikacji leczenia, poszerzenia diagnostyki lub kwalifikacji do programu terapeutycznego – leczenie interferonem stwardnienia rozsianego. 
Długoterminowa rehabilitacja i leczenie schorzeń przewlekłych nie jest zgodne z profilem tego oddziału, jednak oferujemy pomoc w sytuacjach konieczności zmiany leczenia lub diagnostyki w przypadku wystąpienia nowych objawów chorobowych.
Personel zachęca rodziny pacjentów do opieki nad bliskimi demonstrując sposoby wykonywania czynności pielęgnacyjnych po wypisaniu pacjenta do domu.