Oddział Okulistyczny

Telefony

Sekretariat: 075 753 75 02
Gabinet Lekarski: 075 753 75 03
Planowa Izba Przyjęć: 075 753 73 90

Lokalizacja

VI

Ordynator

Lek. med. specjalista chorób oczu Leszek Joński 

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Ewelina Atłas

Zakres udzielanych świadczeń:
Oddział pełni 24 godzinny dyżur, zaopatruje i leczy nagłe przypadki.

Planowe zabiegi operacyjne:
– usunięcie zaćmy,
-zabiegi p/jaskrowe,
-zabiegi witrektomii,
– odwarstwienie siatkówki,
– operacje zeza
– doszklistkowe podanie anty VEGF
– zabiegi na powiekach
– udrażnienie dróg łzowych


Pracownia:
– Laseroterapii sekundowej
– OCT
– USG


Wyposażenie:
– 3 mikroskopy operacyjne,
– facoemulsyfikator
– facowitrektom
– 2 lasery organiczny i diodowy
– aparat do OCT
– 2 USG
– 2 autorefraktometry
– polomierz kulisty
– mikroskop lustrzany