Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii

Telefony

  • Gabinet lekarski 75-753-7454, 75-753-7452, 75-753-7449
  • Sekretariat 75-753-7526, 75-753-7470
  • Fax: 75-753-7451
  • Izba przyjęć 75-753-7470

Lokalizacja

nowe skrzydło

Ordynator

dr Katarzyna Woźniak

Pielęgniarka oddziałowa

lic. Maria Czuchraj, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

Oddział posiada 22 łóżka – w salach dwu- i czteroosobowych i salę podań dziennych z 9 stanowiskami.
Oddział prowadzi w sposób nowoczesny, zgodny z aktualnymi standartami i wiedzą medyczną chemioterapię (leczenie cytostatykami) guzów litych i chłoniaków. Ponadto prowadzone jest leczenie onkologiczne w ramach procedur wysokospecjalistycznych (w tym MZiOS). 
Diagnostyka i staging w oparciu o szpitalną bazę laboratoryjną, pracownie endoskopii przewodu pokarmowego, bronchoskopii, radiologii oraz tomografii komputerowej. Ponadto wykonywane są biopsje szpiku (aspiracyjne i trepanobiopsje). 
W centrum zainteresowań Oddziału znajdują się w szczególności: nowotwory piersi, płuc, jajników, jąder, przewodu pokarmowego, czerniak złośliwy, chłoniaki. 
Oddział prowadzi leczenie w ramach programów terapeutycznych: rak nerki (sunitinib), chłoniaki (rituximab), rak piersi (trastuzumab i lapatinib).
W powyższych jednostkach chorobowych leczenie systemowe jest podstawowym elementem terapii uzupełniającej po leczeniu operacyjnym lub radioterapii, a w przypadkach zaawansowanych często jest leczeniem z wyboru. Oprócz stosowania wielolekowych programów standardowych Oddział w planie prowadzenie badań nad wdrażaniem nowych leków przeciwnowotworowych niedostępnych na polskim rynku farmaceutycznym, a także nad oceną ich skuteczności i toksyczności.
Do leczenia szpitalnego kwalifikowani są chorzy, którzy wymagają wykonania wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych i leczenia systemowego wymagającego całodobowego nadzoru medycznego. W wielu przypadkach chorzy mogą być leczeni w Oddziale Dziennym, gdzie niezbędne badania i zabiegi terapeutyczne przeprowadzane są w ciągu jednego dnia.