Oddział Otorynolaryngologiczny

Telefony

  • Sekretariat: 75 753 75 12
  • Ordynator: 75 753 75 11
  • Gabinet lekarski: 75 753 75 13
  • Pielęgniarka Oddziałowa 75 753 75 14

Lokalizacja

VI

Ordynator

lek. med. Edward Wikłacz – specjalista otolaryngologii

Pielęgniarka oddziałowa

lic. Jolanta Bury, specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania

Oddział prowadzi pełną diagnostykę i leczenie chorób w zakresie uszu, jamy ustnej, gardła, krtani. 
Pracownie: 
-Pracownia diagnostyki zaburzeń słuchu
-Gabinet zabiegowy
-2 sale operacyjne
Wyposażenie: 
-2 mikroskopy- operacyjny i diagnostyczny
-nasofaryngoskop
-rynomanometr
-audiometr, tympanometr, aparat do badania otoemisji akustycznej, BERA
-ezofagoskop, ezofagoskop dziecięcy
-zestaw optyczny do operacji typu FESS (sztywny endoskop z torem wizyjnym) 
-endoskop dziecięcy do adenotomii
-zestaw Kleinsassera do mikrochirurgii krtani