Pododdział Alergologiczny

Telefony

  • Sekretariat: 75 753 75 02
  • Gabinet lekarski: 75 753 75 06
  • Pielęgniarka Oddziałowa: 75 753 75 19

Lokalizacja

VI

Ordynator

lek. med. Joanna Stanisz – specjalista alergologii, pediatrii

Pielęgniarka oddziałowa

lic. Joanna Gredes – Juszczyk – Pielęgniarka koordynująca, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii medycznej

Oddział udziela pełen zakres świadczeń z zakresu alergologii. Na pododdziale hospitalizowani są pacjenci dorośli oraz dzieci.
Pracownia czynnościowa:
•spirometria
•badania prowokacyjne – prowokacje swoiste i nieswoiste
•badania odwracalności obturacji oskrzeli
•badania wysiłkowe.
Pracownia immunologiczna:
•testy trick
•testy płatkowe (30 alergenów)
•ocena poziomów immunoglobulin
•badania tolerancji leków.
Wyposażenie to zestawy testowe spełniające wszystkie standardy europejskie.
Uwaga!!
Zapisy do przyjęć planowych odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w pokoju nr 604, tel. 75 753 75 19. Informacje o stanie zdrowia chorych – nie są udzielane telefonicznie. Informacje o stanie zdrowia są udzielane jedynie osobom wskazanym przez chorego przy przyjęciu na oddział