Stacja Dializ

Telefony

  • Kierownik: 75 753 7141
  • Oddziałowa: 75 753 7144
  • Kontakt z oddziałem (uzgadnianie dializ gościnnych): 75 753 7145
  • Fax: 75 76 45 768

Lokalizacja

-1 , tj. niski parter, w budynku głównym Szpitala 

Kierownik

Lek. med. Julita Bugiel 
Specjalista Chorób Wewnętrznych i Nefrologii

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Iwona Gaworska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego oraz w dziedzinie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia

Stacji Dializ pracuje od poniedziałku do soboty w systemie trzech zmian dializ.
Niedziele – dni bez dializ.
W dni bez dializ pełnione są dyżury gotowości medycznej przez lekarza i pielęgniarkę 
Stacja posiada 17 stanowisk dializacyjnych w tym odrębne dla pacjentów HCV, HBS, HIV.
Możliwość wykonywania hemodializy, dializ otrzewnowych.
Aparaty do hemodializy: firmy Gambro i B/Braun.
Sprzęt używany jest całkowicie jednorazowy .
W trakcie zabiegów lekarz i pielęgniarka są stale obecni na oddziale.
Pacjenci dializowani w innych jednostkach, a przyjeżdżający na urlop lub np. na oddział szpitalny, mają możliwość wykonania dializ tzw. Gościnnych po uprzednim skontaktowaniu się i uzgodnieniu terminu dializy w naszej Stacji Dializ ( tel. 75 753 7145). Następnie prosi się o kontakt lekarza prowadzącego z lekarzem Stacji Dializ WCSKJ pod nr tel. 75 753 7143. Informację o sposobie dializowania, stanie zdrowia, rozpoznania i ostatnie wyniki badań, także wyniki markerów anty HBc, anty HCV, HBs Ag, HIV należy przesłać na podany nr fax. 75 764 5768, lub e-mail: dializy@spzoz.jgora.pl
Na Stacji Dializ nie podawane są posiłki, dlatego pacjent musi zabezpieczyć się we własny prowiant ( kanapki plus napój).

Pacjenci Gościnni muszą ze sobą przywieźć:

• skierowanie do szpitala na Stację Dializ, • aktualny dokument ubezpieczenia, • oryginały: dokumentację informującą o stanie zdrowia, sposobie dializowania, ostatnie wyniki badań, także wyniki markerów anty HBc, anty HCV, HBs Ag, HIV.

  • Wszyscy pacjenci przebierają się w szatni ( damska i męska ) w wygodne ubranie , papcie na gumowej podeszwie, mogą skorzystać z natrysku 

  • Podczas oczekiwania w świetlicy pacjenci mogą skorzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego ( rowerek stacjonarny, orbitrek ) a w czasie zabiegu mogą korzystać z rowerków nałóżkowych oraz dostępna jest literatura tematyczna 

  • Terminy dializ Gościnnych uzgadniane są na zasadach możliwości i dostępności (mogą nie pokrywać się z terminami zabiegów w macierzystej Stacji Dializ).

  • Przywóz na zabiegi pacjentów Gościnnych zależy od lokalizacji pobytu pacjenta oraz od możliwości naszego ośrodka    (preferowany jest własny dojazd).