Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Telefony

  • Rejestracja: 75 7537118, 75 7537119
  • Kierownik: 75 7537802
  • Sekretariat: 75 7537348
  • Oddziałowa: 75 7537110
  • Fax: 75 7537497

Lokalizacja

parter

Kierownik

 

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Katarzyna Nowacka

Oddział realizuje swoje zadania poprzez świadczenie usług medycznych osobom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego. W SOR wykonuje się wstępną diagnostykę i wdraża leczenie.
Na oddziale przez całą dobę pełni dyżur dwóch lekarzy, pracę zabezpieczają również lekarze specjaliści anestezjologii, kardiologii, neurologii, urologii na zasadzie konsultacji.
Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt: kardiomonitory, defibrylatory, aparat USG, respiratory, aparat anestetyczny.
Diagnostyka: całodobowo czynne:
– laboratorium analityczne, 
-RTG,
-TK.
Dydaktyka:
w oddziale odbywają staże i praktyki:
-studenci medycyny,
-pielęgniarki – w ramach kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji,
-studenci ratownictwa medycznego.