Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Bolków

Telefony

  • 75 74 13 440

Kierownik

Luiza Nowak


Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Bolkowie funkcjonuje w strukturze WCSKJ w Jeleniej Górze i realizuje świadczenia w oparciu
o Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.
Głównym celem i zadaniem placówki jest zapewnienie pacjentom całodobowej opieki stacjonarnej poprzez kontynuację leczenia, pielęgnację i rehabilitację. Obejmujemy opieką osoby chore i samotne, mające znaczne deficyty w zakresie samoobsługi i samo pielęgnacji, przygotowując ich do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych. 
Ośrodek dysponuje 62 miejscami w dobrze wyposażonych pokojach. Zapewniamy wykwalifikowaną opiekę lekarską,
pielęgniarską i rehabilitacyjną.

Informacje dla Pacjentów ZOL Bolków:

Zasady przyjęcia i pobytu pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Bolkowie – plik do pobrania

Wniosek o wydanie skierowania do ZOL – plik do pobrania

Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego – plik do pobrania

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie – plik do pobrania

Kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką – plik do pobrania

Oświadczenie o odbiorze pacjenta – plik do pobrania

Oświadczenie dot. potraceń komorniczych – plik do pobrania