Pakiet Onkologiczny

Pakiet Onkologiczny

 

Punkt obsługi Pacjentów posiadających kartę DiLO
czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 – 14.30

 

Kontakt telefoniczny do koordynatorów
Lokalizacja

Budynek główny szpitala, poziom -1

 

W tym miejscu koordynator sprawdzi:
  • poprawność wystawienia karty DiLO
  • umówi wizytę do wybranej Poradni Specjalistycznej
  • ustali terminy badań obrazowych
  • potwierdzi termin konsylium lekarskiego

 

Poprawnie wystawiona karta DiLO jest jednocześnie skierowaniem do Poradni Specjalistycznej.

 

Istnieje możliwość telefonicznej weryfikacji poprawności wystawienia karty DiLO.

W tym celu należy przygotować:

  • numer karty DiLO (znajduje się w lewym górnym rogu)
  • kod jednostki chorobowej (poz.B1)
  • kod poradni (poz.B3)
  • numer PESEL
 
Skip to content