Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

Informujemy, że w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej udzielane są świadczenia medyczne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Zapraszamy do skorzystania z wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej, położnej środowiskowej i złożenia deklaracji Podstawowej opieki Zdrowotnej.

  • DEKLARACJA POZ – wybór świadczeniodawcy i lekarza               – pobierz
  • DEKLARACJA POZ – wybór świadczeniodawcy i pielęgniarki       – pobierz
  • DEKLARACJA POZ – wybór świadczeniodawcy i położnej             – pobierz

Przypominamy, że każda osoba posiadająca ubezpieczenie w NFZ ma możliwość nieodpłatnej zmiany
(nie częściej niż 2 razy w ciągu roku kalendarzowego) deklaracji wyboru.

Deklarację można złożyć osobiście lub za pośrednictwem aplikacji IKP.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ w WCSKJ)

Jednocześnie przypominamy że w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej oferujemy ciągłość opieki w Poradniach Specjalistycznych, a także szeroki asortyment diagnostyki w certyfikowanym Laboratorium. Zapewniamy również kompleksowe świadczenia w zakresie:  Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Pracowni USG, RTG, TK, Mammografii, Endoskopii oraz Opieki Szpitalnej.