Podstawowa Opieka Zdrowotna

58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, I piętro
75 – 753 – 73 – 35

Rejestracja telefoniczna lub osobista codziennie w godzinach 7.30 – 18.00  (pok. 220)

Zapraszamy do skorzystania z wyboru lekarza rodzinnego i złożenia deklaracji POZ.

Deklarację można złożyć osobiście lub za pośrednictwem aplikacji IKP.

 • DEKLARACJA POZ – wybór świadczeniodawcy i lekarza               –  pobierz
 • DEKLARACJA POZ – wybór świadczeniodawcy i pielęgniarki       –  pobierz
 • DEKLARACJA POZ – wybór świadczeniodawcy i położnej             –  pobierz

Kierownik POZ – lek. Paweł Winiarski, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej, chirurg

Pozostali lekarze POZ:
lek. Barbara Moroz
lek. Izabela Aleksandrowicz
lek. Joanna Stanisz
lek. Dorota Pakuła-Krawczyk
lek. Aleksandra Stefańska

W ramach POZ działa:

 • Lekarz Medycyny Rodzinnej (pok. 201,206)
 • Lekarz Pediatra (pok. 202, 203)
 • Punkt Szczepień dla dzieci (pok. 113)
 • Gabinet Zabiegowy (pok. 218)
 • Pielęgniarki Środowiskowe
 • Położne Środowiskowe

Godziny przyjęć:

 • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.
 • świadczenia z zakresu teleporady od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00 (po telefonicznej rejestracji lekarz kontaktuje się z pacjentem na podany podczas rejestracji numer telefonu).
 • od godz. 18.00 – 8.00 i w dni wolne od pracy realizujemy świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
 • punkt szczepień dla dzieci – poniedziałek 10.00 – 12.00; środa 10.00 – 12.00.

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką.

Pielęgniarki Środowiskowe

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:

 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 06 r.ż., w tym:
  • wizyty patronażowe w 34.(trzecim-czwartym) miesiącu życia i – o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka – także w 9. (dziewiątym) miesiącu życia dziecka,
  • testy przesiewowe w 12. miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 45 lat;
 • świadczenia profilaktyki gruźlicy,
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta,
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta.

Położne Środowiskowe

Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym:

 • edukację w zakresie planowania rodziny,
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21. (dwudziestego pierwszego) tygodnia ciąży do terminu rozwiązania,
 • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. (drugiego) miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych,
 • opiekę w chorobach ginekologicznych,
 • pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, o ile umowa świadczeniodawcy z Funduszem obejmuje powyższe świadczenie,
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Ponadto informujemy, że Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej dostosowane jest do potrzeb osób  niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w podjazdy, windy, poczekalnie.
Nie wychodząc z budynku pacjent ma możliwość dokonania realizacji recept.
Na terenie WCSKJ jest całodobowy parking.
W pobliżu znajduje się komunikacja miejska.