PRACA DLA KIEROWNIKA SEKCJI CONTROLLINGU

Dyrektor

Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

zatrudni

pracownika na stanowisko

KIEROWNIKA SEKCJI CONTROLLINGU

Minimalne wymagania:
– wiedza z zakresu zarządzania finansowego i rachunkowości zarządczej,
– najwyższej klasy umiejętności komunikacyjne,
– umiejętności konsultacyjne powiązane ze zdolnościami budowania zespołu i pracą zespołową,
– dobrze poznane zagadnienia z zakresu zarządzania ludźmi i przywództwa w celu maksymalizacji zaangażowania i rozwoju zespołu,
– umiejętność zarządzania informacją i wykorzystania narzędzi technologicznych do kompleksowej analizy scenariuszy, identyfikowania różnych opcji biznesowych i rekomendowania rozwiązań,
– umiejętność ciągłego redefiniowania strategii biznesowej w związku z szybko zmieniającą się ekonomią,
– zdolność do zarządzania ryzykiem finansowym i prowadzenia kontroli finansowej,
– dobra znajomość zagadnień rachunku kosztów,
– dobra znajomość rachunkowości finansowej,
– umiejętność praktycznego wykorzystania systemów informatycznych, w tym systemów dla controllingu
– wiedza ekonomiczna i controllingowa,
– minimum pięć lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w jednostce ochrony zdrowia,
– wykształcenie wyższe kierunkowe.

Oferujemy:
– umowę o pracę,
– stabilne warunki zatrudnienia,
– ciekawą i pełną wyzwań pracę,
– możliwość rozwoju i szkolenia.

Oferty (CV, list motywacyjny i kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie) prosimy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
w Jeleniej Górze lub na adres e-mailowy: eratynska@spzoz.jgora.pl lub bkoltok@spzoz.jgora.pl do dnia 23.10.2020 r.

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi oraz zawierają klauzulę – zgodę  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)” .

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.