Praca dla Pielęgniarki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

zatrudni:

pielęgniarkę

do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Wymagania:

  • aktualne prawo wykonywania zawodu;
  • dyplom ukończenia studiów wyższych.

Oferujemy:

  • dowolna forma zatrudnienia
  • stabilne warunki zatrudnienia;
  • atrakcyjne wynagrodzenie.

Oferty (CV i list motywacyjny) prosimy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze lub na adres e-mailowy: eratynska@spzoz.jgora.pl

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi oraz zawierają klauzulę – zgodę  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)” .