Praca dla Pracownika Socjalnego

Dyrektor

Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

zatrudni:
PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Opis stanowiska:

 • praca socjalna, dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • pomoc pacjentom będącym w trudnej sytuacji życiowej w zakresie udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym pacjentów nieubezpieczonych;
 • zgłaszanie do innych instytucji spraw socjalnych pacjentów będących w trudnej sytuacji życiowej, zapewniania usług opiekuńczych, czy zapewnienia miejsca pobytu w ośrodkach dla bezdomnych;
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie pochówku zmarłych pacjentów, kiedy tego prawa zrzekają się najbliżsi i żadna inna osoba nie deklaruje woli sprawienia pogrzebu.

Wymagania:

 • wykształcenie uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku Pracownika Socjalnego;
 • doświadczenie na stanowisku pracownika socjalnego;
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • poczucie odpowiedzialności, zaangażowanie, dyspozycyjność, rzetelność, terminowość.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju.

Oferty (CV i list motywacyjny) prosimy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze lub na adres e-mailowy: eratynska@spzoz.jgora .pl

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi oraz zawierają klauzulę – zgodę  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)” .