PRACA DLA SPECJALISTY DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH

Dyrektor
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze
zatrudni:

SPECJALISTĘ DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH

Opis stanowiska:

 • analiza krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych, dokumentacji naboru wniosków oraz powiązanych aktów prawnych niezbędnych w procedurze pozyskania dotacji,
 • przygotowywanie spójnej i racjonalnej koncepcji projektu,
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych we współpracy z komórkami organizacyjnymi Centrum i jednostkami zewnętrznymi,
 • koordynowanie realizacji projektów,
 • rozliczanie projektów zgodnie z obowiązującymi dla poszczególnych programów wytycznymi i zasadami rozliczania projektów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji unijnych z ogólnopolskich i/lub regionalnych programów operacyjnych i/lub innych programów i funduszy pomocowych,
 • znajomość zasad i procedur pozyskiwania dotacji,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych, zasad oraz wytycznych regulujących realizację projektów w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych oraz funduszy pomocowych,
 • biegła obsługa komputera w szczególności pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy własnej i motywacja do osiągnięcia zamierzonego celu,
 • dokładność, skrupulatność, sumienność, umiejętność pracy w zespole oraz wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych,
 • chęć rozwoju i nauki.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju.

Oferty (CV i list motywacyjny) prosimy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze lub na adres e-mailowy: eratynska@spzoz.jgora.pl

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi oraz zawierają klauzulę – zgodę  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)” .