Program wczesnego wykrywania raka płuca

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej zostało wybrane na realizatora zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. ,,Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” – na lata 2022-2023. Informujemy, iż ruszyła rekrutacja pacjentów do w/w Programu mającego na celu poprawę wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie rozwoju, co pozwoli na szybkie podjęcie leczenia i zwiększenie odsetka wyleczenia.

Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca.

Czy ten program jest dla Ciebie?

TAK – kryteria włączenia:

1) osoby w wieku 55–74 lata, które:

 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji).

2) osoby w wieku 50–74 lata, które:

 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji),

  i u których stwierdzono jeden z czynników ryzyka:
  – z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla,
  – dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,
  – ekspozycja na radon,
  – chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,
  – osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) miały raka płuca,
  – chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

NIE – kryteria wyłączenia:

 • pacjent z chorobą zakaźną lub „ostrą” chorobą naczyniową, chirurgiczną,
 • pacjent, u którego w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach Programu w kierunku wykrycia raka płuca przeprowadzono badanie, w którym nie stwierdzono żadnych niepokojących zmian),
 • pacjent, u którego wykonano tomografię komputerową klatki piersiowej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę planowanego badania,
 • pacjent, u którego zdiagnozowano raka płuca w okresie przed zgłoszeniem się do Programu, a okres od zakończenia radykalnego leczenia jest krótszy niż 5 lat.

Jak zgłosić się na badanie?

1. W celu uzyskania skierowania na badanie, pacjent wypełnia ankietę, na podstawie której lekarz  kwalifikuje pacjenta do badania.      

2. Ankiety można pobrać:

 • strona internetowa szpitala
 • punkt informacyjny (parter) w siedzibie szpitala
 • pokój nr 176 (parter) w godz. 9.00-14.00 w dni robocze

3. Zwrot ankiet

 • w siedzibie szpitala pokój nr 176 (parter)  w godz.9.00-14.00 w dni robocze
 • w punkcie informacyjnym (parter) w siedzibie szpitala
 • wypełnioną ankietę można również przesłać elektronicznie, na adres: poczta@spzoz.jgora.pl

4. Po zakwalifikowaniu pacjenta do badania niskodawkowej tomografii komputerowej, pacjent będzie poinformowany o terminie badania telefonicznie przez pracownika szpitala.

Szczegółowe informacje dotyczące przystąpienia do programu można uzyskać:

• telefonicznie: od poniedziałku do piątku, w godz. 09.00-14.00, nr tel. 757 537 485;

• osobiście: WCSKJ ul. Ogińskiego 6, Jelenia Góra 58-506 – w godz. 09:00-14:00 pokój nr 176 (parter).

Pliki do pobrania:


Zapraszamy do obejrzenia filmu, który ilustruje badanie ⬇⬇⬇

Skip to content