Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie dźwigu towarowo-osobowego w tym demontaż istniejącego dźwigu w siedzibie Zamawiającego (Publikacja: Ogł. BZP – 594186-N-2019 z dnia 16.09.2019 r., nr ref. ZP/PN/30/06/2019 )

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu

zmiana ogłoszenia z dn. 25.09.2019 r.

SIWZ

zał. nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 3 do SIWZ wykaz asortymentowo – cenowy wraz z formularzem cenowym

pytania i odpowiedzi + zmiana terminu składania ofert z dn. 25.09.19

Informacja z zebrania z dnia 19.09.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 4.10.2019 r.

zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert z dn. 4.10.2019 r.

wynik z postępowania z dn. 7.10.19 (znak pisma ZN/959/2019- uniieważnienie postępowania

Skip to content