Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę 4 100,00 m2 oraz 1 360,00 m2 gruntu parkingu Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w 2 lokalizacjach: w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6 oraz w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej 27

Pliki z mapami – https://files.fm/u/3dwt7qwnd

UWAGA!

Wydzierżawiający w związku z udzielanymi odpowiedziami na pytania wydłuża termin składania ofert.

W związku z powyższym zmianie ulegają punkty 5 i 7 ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym w zakresie dat:

 5. Termin i miejsce przetargu

Oferty w zapieczętowanej kopercie, sporządzone według wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Przetargu wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w terminie do dnia 22.10.2021 r. do godziny 11:00.

7. Czas i miejsce przetargu (części jawnej)

Komisyjne otwarcie ofert przetargu nastąpi w dniu 22.10.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna w budynku głównym WCSKJ). Otwarcie ofert jest jawne.