Przyjęcia planowe

 

I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Ustalenie terminu zabiegu chirurgicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 10.00 w gabinecie ordynatora oddziału.

Ustalenie terminu zabiegu endoskopii od poniedziałku do środy w godzinach 10.00 – 10.15.

Oddział Chirurgii Naczyniowej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Gabinet lekarski, środa w godz. 1200-13.00

Oddział Chorób Płuc

Pokój 538 – Gabinet lekarski, V piętro (przy Oddziale Chorób Płuc), od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-12:00, tel. 75 753 75 53. 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Pokój 107, pierwsze piętro (sekretariat oddziału), od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-10:00. Informacje pod nr tel. 75 753 76 51.

Oddział Kardiologiczny

Ustalania terminów przyjęć planowych na Oddział Kardiologiczny odbywają się od poniedziałku do czwartku w godz. 12.00-12.30 w Sekretariacie Oddziału Kardiologicznego I pięto pok. 133

Oddział Neurologiczny

Gabinet ordynatora (V piętro), godz. 11:00 – 12:00 od poniedziałku do piątku.

Oddział Okulistyczny

Pokój 224, pierwsze piętro, godz. 10:00 od poniedziałku do piątku. Informacje pod nr tel. 75 753 73 90.

Oddział Onkologiczny

Konsultacja  z Ordynatorem Oddziału w Poradni Onkologicznej w godz. 10:00-1200. Telefon 75 753 7468

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Pediatryczny

SOR Pediatryczny, godz. 13:00-14:00 od poniedziałku do piątku. Informacje pod nr tel. 75 753 71 32.

Oddział Urologiczny

I piętro pok. 207, środa, w godz. 11.00-12.00

Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Geriatrycznym

Pokój 471, IV piętro, wtorek, środa, piątek od godz. 10.00

Pododdział Alergologiczny

Pokój 604, w godz. 10:00-11.00 od poniedziałku do piątku.

Stacja Dializ

Pacjenci kierowani bezpośrednio z poradni lub oddziału.

 

Skip to content