RODO

RODO


Administratorem Danych Osobowych jest Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra

Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej jest Małgorzata Bielecka.

Z Inspektorem Ochrony Danych  można  się kontaktować  we wszystkich sprawach  dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  • numer tel. 75 753 72 59
  • adres e-mail: ochronadanych@spzoz.jgora.pl

Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna dla pacjentów   plik do pobrania

Klauzula informacyjna dla pracowników   plik do pobrania

Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych   plik do pobrania

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym   plik do pobrania

Klauzula informacyjna dla studentów, praktykantów, stażystów, uczestników kursów   plik do pobrania

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny   plik do pobrania