RODO

RODO


Administratorem Danych Osobowych jest Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra

Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej jest Pani Katarzyna Małecka.

Z Inspektorem Ochrony Danych  można  się kontaktować  we wszystkich sprawach  dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  • adres e-mail: rodo@jamano.pl

Pliki do pobrania:

 

 

Skip to content